Julkaistu 15.03.2023

Ehdotus Pohjoismaiden yhteisestä turvallisuusraportista hyväksyttiin

Pohjoismaiden neuvosto on yksimielisesti hyväksynyt Keskiryhmän aloitteen, jossa Pohjoismaiden hallituksia kehotetaan laatimaan uusi ”Stoltenbergin raportti” Pohjoismaiden yhteisestä turvallisuudesta. Sekä Pohjoismaiden neuvoston että Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaa tulee tarkastella tässä yhteydessä uudelleen.

– Valiokuntakäsittelyssä koko puhemiehistö kannatti ehdotustamme – vaikka he halusivatkin muuttaa otsikkoa niin, että emme enää tavoittele ”Stoltenberg II:ta” vaan sen sijaan puhuisimme ”kokonaispuolustusraportista”. Keskiryhmä hyväksyi tämän kosmeettisen muutoksen, sanoo Hanna Katrín Friðriksson, joka käytti istunnossa ryhmän puolesta puheenvuoron.

– Vuonna 2009 laaditun Stoltenbergin raportin lähtökohtana oli luoda yleiskatsaus, yhteinen tilannekuva yhteispohjoismaisesta turvallisuudesta ja ehdottaa toimenpiteitä. Tätä samaa asiaa etsimme nytkin: yhteistä kuvaa Pohjoismaiden uudesta turvallisuustilanteesta.

– Pohjoismaat ovat kolmen strategisesti tärkeän alueen keskellä: Itämeri, Atlantti ja Arktinen alue. Tarvitsemme toisiamme, ja Nato tarvitsee meitä. Laaditaan nyt päivitetty tilannekuva ja yhteinen lähtökohta jatkotoimillemme, toteaa Hanna Katrín Friðriksson.

Keskustelu käytiin Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Reykjavikissa 15. maaliskuuta.