Sökresultat för Biologisk mångfald

  • Rädda strömmingen i Östersjön!

    Under Mittengruppens gruppmöte i Stockholm den 23 januari enades gruppen om att gemensamt se över förutsättningarna för hållbart strömmingsbestånd i Östersjön. Mittengruppen godkände ett medlemsförslag till Nordiska rådet om att...

    Läs mer
  • Holmström delegat vid FN:s miljökonferens i Stockholm

    ...samlas återigen representanter från världens länder och civilsamhället i Sveriges huvudstad för en ny konferens. Syftet är att öka takten på arbetet för att motverka klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald...

    Läs mer