Sökresultat för Biologisk mångfald

  • Uppdrag till regeringarna: att utarbeta kriterier för en hållbar nordisk gruvnäring

    ...utvinning. Vidare bör hänsyn tas till hållbarhet i förhållande till människors hälsa, den biologiska mångfalden, kulturmiljön och de historiska värdena ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt en god hushållning med naturresurserna. Mer...

    Läs mer
  • Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

    Det var kanske bra att Greta Thunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris 2019. Det var en omskakning som startat fördjupande samtal om hur Nordiska rådet tar unga på allvar...

    Läs mer