Julkaistu 02.11.2023

Artikkelien kategoriat

Pohjoismaiden puolustettava kestävää silakanpyyntiä

Viime vuosikymmeninä Itämeren silakan kalastus on ylittänyt huomattavasti sen rajan, joka on tarpeen kestävien kantojen turvaamiseksi tulevaisuudessa. Keskiryhmä on sen vuoksi tehnyt ehdotuksen kestävämmän kalastuksen lisäämiseksi. Asiasta keskusteltiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa.

Tärkeä syy Itämeren silakkakantojen uhanalaisuuteen ovat erittäin suuret kalastusalukset, jotka ovat alkaneet kalastaa silakkaa turkistarhoille ja kalankasvatukseen. Tämä on jo vuosia vaikuttanut pienimuotoiseen rannikkokalastukseen, jonka saalista käytetään ihmisravinnoksi. Nyt tämä alkaa vaikuttaa kokonaisiin rannikkoyhteisöihin, jotka ovat eläneet sopusoinnussa luonnon kanssa ja luoneet työpaikkoja satojen vuosien ajan.

Viime kesänä tehty ehdotus silakan kalastuksen lopettamisesta kokonaan Itämerellä ja Pohjanlahdella olisi vienyt jalat alta nykyisiltä rannikkokalastajilta. Viime viikolla EU:n kalastusministerit sopivat huomattavasti supistetuista kiintiöistä, mutta he eivät ottaneet kantaa alusten kokoon tai kalojen käyttötarkoitukseen.

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa käydyn keskustelun aikana Ahvenanmaan Mikael Lindholm esitteli Keskiryhmän kantoja kestävästä silakan kalastuksesta.

– Me Keskiryhmässä olemme sitä mieltä, että kantojen turvaamisen edellytys pitkällä aikavälillä on alusten koon rajoittaminen ja se, että tietty osuus saaliista käytetään ihmisravinnoksi. Keskiryhmä katsoo, että myös Pohjoismaiden neuvoston tulisi ottaa kantaa tähän kysymykseen. Kannanottomme on EU:n julkilausuman mukainen, mutta menee menetelmiä koskevassa kysymyksessä pidemmälle. Pohjoismaiden tulisi käyttää yhteistä ääntään ja esiintyä vahvasti niillä areenoilla, joilla määritetään Itämeren kalastuksen tulevaisuus.