Sökresultat för Klimat

 • Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

  Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska kulturprogrammet och dess målsättningar och, å den andra, den nordiska kulturbudgetens kommande nedskärningar. Nedskärningarna gör att...

  Läs mer
 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...inte. Frågan tas upp igen i budgetprocessen inför 2023. Klimatarbetet kräver gemensamma politiska beslut År 2022 är det andra året i rad, då ministerrådets budgetförslag inkluderar årliga besparingar på 40...

  Läs mer
 • Startsida

  Nyheter Välkommet beslut om samarbete mellan folkhögskolor Nordiska rådet biföll Mittengruppens förslag om ökat samarbete mellan folkhögskolorna i Norden. Det var… Publicerad på: 16.03.2023 Läs mer ”Vi behöver öka dialogen i...

  Läs mer
 • Frivilligorganisationerna med i arbetet för ett gott och sunt Arktis

  - Norden står i en korsväg. Med klimatförändringar, öppnandet av Nordpassagen till följd av issmältning, med ökad turism och behovet för nya landsområden för bosättning ökar pressen på det nordliga...

  Läs mer
 • Nordiska rådets Mittengrupp kräver nordisk koordination när det gäller EU:s vattenpolitik och förhandlingar om internationella handels- och investeringsavtal

  ...och till och med säkerhetsfrågorna. Vid sidan av möjligheter ser vi också hotbilder. I Norden beräknas klimatförändringen påverka bland annat nederbördsmängderna, avdunstningen och avrinningen. Kvaliteten i vattendragen kan bli sämre...

  Läs mer
 • Mittengruppens anförande i EU-debatten

  ...och i EES-sammanhang, och jag vill lyfta fram miljö- och klimatpolitiken som ett viktigt sådant samarbete. Där kan nordiskt ledarskap definitivt vara pådrivande. Vi har diskuterat det i dag med...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill underlätta delningsekonomin

  ...effekter när det gäller till exempel att minska konsumtion och motverka klimatförändringarna. Norden bör därför vara i täten att stötta utvecklingen. Remissdebatt om Mittengruppens förslag fördes under Nordiska rådets session...

  Läs mer
 • Mittengruppen kräver åtgärder mot extremism och våld

  ...lika värde. Också inom Norden ser vi ett allt kallare samhällsklimat där hatspråk och främlingsfientlighet breder ut sig. Acceptansnivån för vad som får uttryckas har sjunkit betydligt, inte minst i...

  Läs mer
 • Dåligt EU-samarbete hotar fri rörlighet

  ...Detta faktum borde utnyttjas när EU:s gemensamma politik på området utformas. Utöver dessa är åtminstone energi, klimat, miljö samt exempelvis gruv- och skogsindustrin områden inom vilka de nordiska länderna skulle...

  Läs mer