Sökresultat för Klimat

 • Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

  Ett förslag om nordisk flygskatt röstades ned i dag på Nordiska rådets digitala plenumsession. Mittengruppen stöttar inte införandet av en flygskatt, men gruppen är starkt för alla åtgärder som syftar...

  Läs mer
 • Vill göra Norden till en ledande vindkraftsregion

  Norden bör bli en ledande kraft för havsbaserad vindkraft. Det föreslår Mittengruppen i ett nyligen inlämnat medlemsförslag till Nordiska rådet. Runtom i Norden finns ett stort intresse för att etablera...

  Läs mer
 • Oro över nya näringsrekommendationer

  Den 20 juni lanseras nya nordiska näringsrekommendationer. Mittengruppen hoppas att det som presenteras är väl förankrat och inte leder till osäkerhet i berörda branscher. Under våren lämnade Mittengruppen in en...

  Läs mer
 • Uppmanar Nordens regeringar: öka samarbetet om beredskap och infrastruktur!

  Mittengruppen efterlyser en grundlig redogörelse från de nordiska transportministrarna. I ett medlemsförslag kräver man besked om framtiden för gemensam civil infrastruktur. Mittengruppen står också fast vid sitt krav på inrättande...

  Läs mer
 • Helsingforsavtalets framtid diskuterades i Oslo

  Arbetet med att se över nordiska rådets ”grundlag”, Helsingforsavtalet, har inletts. Under tisdagen möttes representanter för Nordiska rådet i norska Stortinget för att diskutera vägen framåt. En arbetsgrupp har tillsatts...

  Läs mer
 • Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

  Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska kulturprogrammet och dess målsättningar och, å den andra, den nordiska kulturbudgetens kommande nedskärningar. Nedskärningarna gör att...

  Läs mer
 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...inte. Frågan tas upp igen i budgetprocessen inför 2023. Klimatarbetet kräver gemensamma politiska beslut År 2022 är det andra året i rad, då ministerrådets budgetförslag inkluderar årliga besparingar på 40...

  Läs mer
 • Startsida

  Nyheter Nordiska rådet vill hjälpa förföljda studenter Norden bör ta ansvar för säkerhet och demokrati i vår närhet. Studenter som blir,… Publicerad på: 10.04.2024 Läs mer Uppmanar Nordens regeringar: öka samarbetet...

  Läs mer
 • Frivilligorganisationerna med i arbetet för ett gott och sunt Arktis

  - Norden står i en korsväg. Med klimatförändringar, öppnandet av Nordpassagen till följd av issmältning, med ökad turism och behovet för nya landsområden för bosättning ökar pressen på det nordliga...

  Läs mer