Publicerad på 29.06.2021

Artikelkategorier

Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

Ett förslag om nordisk flygskatt röstades ned i dag på Nordiska rådets digitala plenumsession. Mittengruppen stöttar inte införandet av en flygskatt, men gruppen är starkt för alla åtgärder som syftar till att minska utsläpp från flygtrafiken.

– Vi skall inte beskatta flygföretag, just nu när staterna har betalt ut många miljarder för att uppehålla flygtrafiken. I stället bör vi, så fort som möjligt, gå över till miljövänliga drivmedel också inom flygsektorn, säger Anders Eriksson, Mittengruppens talesperson i frågan.

Mittengruppen har föreslagit att man skall, i stället, besluta om en gemensam nordisk målsättning för att nå målet om 5% inblandning av biojetfuel i internnordisk flygtrafik från 2025. Detta medlemsförslag behandlas i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.