Sökresultat för Drivmedel

  • Reducerade klimatutsläpp från drivmedel i transportsektorn

    De nordiske landene har i dag ulik politikk for å fase ut klimauvennlig drivstoff og for fase inn både mer klimavennlige drivstoff og nullutslippskjøretøy. Noen eksempler er at Finland i...

    Läs mer
  • Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

    ...fort som möjligt, gå över till miljövänliga drivmedel också inom flygsektorn, säger Anders Eriksson, Mittengruppens talesperson i frågan. Mittengruppen har föreslagit att man skall, i stället, besluta om en gemensam...

    Läs mer