Publicerad på 15.12.2020

Artikelkategorier

Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska kulturprogrammet och dess målsättningar och, å den andra, den nordiska kulturbudgetens kommande nedskärningar. Nedskärningarna gör att det blir svårare att nå programmets målsättningar.

Mittengruppen anser att kulturverksamheterna utgör en del av den nya nordiska visionen om hållbarhet och integration. Kulturverksamheterna gör en stor insats för att förverkliga visionens målsättningar. Till exempel har Orkester Norden som målsättning att bli världens första koldioxidneutrala ungdomsorkester.

– Mittengruppen vill att vi skall sluta med att motsätta kultur och hållbarhetstanke. Kulturverksamheterna borde få stöd till att göra deras verksamheter mer hållbara – i stället för att skäras ned till fördel av hållbarhet – någonting som nu tyvärr sker inom det nordiska samarbetet, säger Jouni Ovaska, som på presidiemötet talade på Mittengruppens vägnar.

Nordiska rådets presidium agerade som plenum när det nya kulturpolitiska programmet för Nordiska ministerrådet för 2021-24 godkändes den 15.12. Normalt skulle programmet ha godkänts under Nordiska rådets session, men eftersom årets session blev inställd på grund av corona är det nu presidiet som fattar sessionens beslut – i rollen av plenarförsamling.