Sökresultat för Kultur

 • Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

  ...utskott för kunskap och kultur träffade de nordiska kulturministrarna. Snart väntas ministerrådet fastställa budgeten. Diskussionen om kulturen i Nordiska ministerrådets förslag till budget har pågått länge. Oron har varit stor....

  Läs mer
 • Arbetet för att rädda kulturbudgeten går vidare

  I utskottet för kunskap och kultur består enigheten om kulturbudgeten. Utskottet vill motverka stora besparingar på kultursektorn. Det stod klart vid dagens möte i Reykjavik. Den nordiska kulturbudgeten har orsakat...

  Läs mer
 • Enigt utskott i uttalande: Ompröva besparingar på kultur och utbildning

  ...finansieringen av kulturen. Med anledning av detta har utskottet för kunskap och kultur gjort ett gemensamt uttalande. I uttalandet uppmanar man ministerrådet att ompröva besparingarna på kultur och utbildning. Mittengruppens...

  Läs mer
 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...på kultur- och utbildningssektorerna. Denna summa skall nu omfördelas av de nordiska samarbetsministrarna i samarbete med Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen. –...

  Läs mer
 • Bekymrad över effekten av besparingarna och corona på kultursektorn

  Utskottet för kunskap och kultur hade i dag ett möte med den danska kulturministern, Joy Mogensen. Mötet arrangerades som en del av Nordiska rådets digitala sessionsvecka. På mötet berättade ministern...

  Läs mer
 • Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

  Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska kulturprogrammet och dess målsättningar och, å den andra, den nordiska kulturbudgetens kommande nedskärningar. Nedskärningarna gör att...

  Läs mer
 • Säger nej till fler nedskärningar på kultur och utbildning

  Nu är det dags att sätta stopp för fler nedskärningar på kultur och utbildning. Det är Mittengruppens besked när vi närmar oss beslut om ekonomin för den kommande budgetperioden 2025–2030....

  Läs mer
 • Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

  ...2021-24, samt den omprioritering som ramen innebär. Under fyraårsperioden kommer kultursektorn förlora drygt en femtedel av dess finansiering, och utbildningssektorn ca. 15 %. Pengarna som fås genom omprioritering, 40 MDKK...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  Mittengruppen är nöjd med kompromissens totalsumma men kritiserar kortvarigheten av kompensationen till kulturverksamheterna. Den budgetkompromiss som nåddes mellan Nordiska rådet och ministerrådet inför 2023 omfattar 22,5 miljoner danska kronor eller...

  Läs mer