Sökresultat för Kultur

 • Bekymrad över effekten av besparingarna och corona på kultursektorn

  Utskottet för kunskap och kultur hade i dag ett möte med den danska kulturministern, Joy Mogensen. Mötet arrangerades som en del av Nordiska rådets digitala sessionsvecka. På mötet berättade ministern...

  Läs mer
 • Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

  Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska kulturprogrammet och dess målsättningar och, å den andra, den nordiska kulturbudgetens kommande nedskärningar. Nedskärningarna gör att...

  Läs mer
 • Använd de besparade medlen på grund av coronasmittan till att stötta kultursektorn

  Under Nordiska rådets sessionsvecka har det pågått debatt och dialog med Nordiska ministerrådet om de föreslagna besparingarna på den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten under 2021. Besparingarna är nödvändiga för att...

  Läs mer
 • Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

  I budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet har Mittengruppen efterfrågat både en konsekvensanalys av vad de relativt stora nedskärningarna inom kulturbudgeten innebär för de olika verksamheterna, samt närmare information om de nya,...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...kunskap och kultur, och Anders Eriksson (ÅF) blir vice ordförande för Utskottet för tillväxt och utveckling. Utskottet för kunskap och kultur Under 2021 kommer Mittengruppen att följa noggrant effekten av...

  Läs mer
 • Lad os få adgang til hinandens TV i Norden!

  Den nordiske sprog- og kulturforståelse er vigtig for os i Mittengruppen. På dagens møde i kundskab- og kulturudvalget præsenterede vi et forslag om at reducere geoblokering i Norden. Medlemsforslaget er...

  Läs mer
 • Bente Dahl: Det lönar sig att göra uppoffringar för det nordiska

  ...det nordiska samarbetet i framtiden heller, utan tänker fortsätta arbeta för det bland annat inom föreningen Pohjola-Norden i Danmark. Dahl, som även har varit vice ordförande för Nordiska rådets kulturutskott,...

  Läs mer
 • Mittengruppens ställningstagande till det nordiska samarbetet för att förebygga radikalisering

  ...för arbetslivets verklighet, insikt i var ungdomar kan söka stöd och råd och en grundläggande förståelse för demokrati, och religiös och kulturell mångfald. Det är också centralt att de individer...

  Läs mer
 • Britt Lundberg vald till ny gruppordförande

  ...Nordiska rådets Utskott för kunskap och kultur i Norden. Britt är tidigare talman och åländsk minister med ansvar för utbildnings-, kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor samt jämställdhets-, EU-, energi-, planerings- och...

  Läs mer