Sökresultat för Kultur

 • Bekymrad över effekten av besparingarna och corona på kultursektorn

  Utskottet för kunskap och kultur hade i dag ett möte med den danska kulturministern, Joy Mogensen. Mötet arrangerades som en del av Nordiska rådets digitala sessionsvecka. På mötet berättade ministern...

  Läs mer
 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...på kultur- och utbildningssektorerna. Denna summa skall nu omfördelas av de nordiska samarbetsministrarna i samarbete med Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen. –...

  Läs mer
 • Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

  Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska kulturprogrammet och dess målsättningar och, å den andra, den nordiska kulturbudgetens kommande nedskärningar. Nedskärningarna gör att...

  Läs mer
 • Använd de besparade medlen på grund av coronasmittan till att stötta kultursektorn

  Under Nordiska rådets sessionsvecka har det pågått debatt och dialog med Nordiska ministerrådet om de föreslagna besparingarna på den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten under 2021. Besparingarna är nödvändiga för att...

  Läs mer
 • Kräver svar om nedskärningar i kulturbudgeten

  Kultur- och utbildningssektorerna tvingas till stora nedskärningar i Nordiska ministerrådets budget. I en skriftlig fråga till ministerrådet kräver Mittengruppen svar på vilka konsekvenser det kommer att få för verksamheterna. För...

  Läs mer
 • Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

  ...och utveckling Kjell-Arne Ottosson, (KD), Sverige, Utskottet för kunskap och kultur, Gränshindergruppen Mikko Kinnunen, (Cent) Finland, Utskottet för kunskap och kultur Edmund Joensen (SF), Färöarna, Utskottet för kunskap och kultur...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...press. Kultursektorn har lidit, då det inte har varit möjligt att samlas till sådant som vi normalt gör. Dessutom drabbas kultur- och utbildningssektorerna av den stora budgetomställningen i det nordiska...

  Läs mer
 • Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

  I budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet har Mittengruppen efterfrågat både en konsekvensanalys av vad de relativt stora nedskärningarna inom kulturbudgeten innebär för de olika verksamheterna, samt närmare information om de nya,...

  Läs mer
 • Den nordiska språkgemenskapen bör skyddas

  Norden har en mångsidig kulturliv med plats för olikhet, nyfikenhet och utveckling. De nordiska språken har ett egenvärde för den kulturella gemenskapen och tillhörigheten i Norden. Läs Kathrine Klevelands artikel...

  Läs mer