Publicerad på 28.10.2020

Artikelkategorier

Bekymrad över effekten av besparingarna och corona på kultursektorn

Utskottet för kunskap och kultur hade i dag ett möte med den danska kulturministern, Joy Mogensen. Mötet arrangerades som en del av Nordiska rådets digitala sessionsvecka.

På mötet berättade ministern om de nedskärningar som kommer att äga rum inom Nordiska ministerrådets budget i förhållande till kulturverksamheter under den kommande fyraårsperioden 2021-24, samt om pandemins effekt på kultursektorn.

– Mittengruppen är bekymrad över att den nordiska kulturbudgeten skärs ned, särskilt i ljuset av corona, frågade Mikko Kinnunen från Mittengruppen.

– Därför vill vi fråga ministern, vilken effekt som besparingarna och corona tillsammans kommer att ha på kulturområdet.

Ministern förklarade, att det pågår en process där man modifierar arbetet så att det tar hänsyn till de nya ramarna. De nordiska kulturministrarna kommer att diskutera hur besparingarna kommer att riktas i fortsättningen. Ministern lade särskild vikt på att kulturområdet kommer att ha en viktig roll i det nordiska samarbetet också i framtiden.

I förhållande till pandemins konsekvenser på kulturområdet berättade ministern om att de har igångsatt två undersökningar som skall bevisa konsekvenserna här och nu, men även de konsekvenser som kommer när coronan inte längre är här. Samtidigt kommer de nordiska kulturministrarna att undersöka, vilka åtgärder som de olika länderna har tagit och vilka av dessa som har fungerat bäst. Ministern betonade i detta sammanhang att kultursektorn är bland dem som fått uppleva de allvarligaste konsekvenserna av coronakrisen och att det är därför viktigt att lära av varandra i Norden.

I mötet med den danska kulturministern deltog Mikko Kinnunen och Kjell-Arne Ottosson från Mittengruppen.