Sökresultat för Nordisk budget

 • Verksamhetsplan

  ...kommer Mittengruppen att arbeta för Bättre beredskap och ömsesidig kommunikation i krissituationer Ett mer strategiskt nordiskt EU-samarbete En överordnad strategi eller vision för Nordiska rådet En bättre nordisk budgetprocess Nordisk...

  Läs mer
 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...de nordiska länderna i 2019. Totalsumman för den nordiska budgeten, ca. 130 meur, står emellertid oförändrad. Mittengruppen menar att den nya nordiska visionen som nu förstärks genom budgetomläggningen kräver gemensamma...

  Läs mer
 • Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

  ...Modig, Mittengruppens ordförande som också företräder Mittengruppen i Nordiska rådets budgetgrupp. Budgetförhandlingen med ministerrådet leds av Nordiska rådets president Bertel Haarder. Han har förmedlat till ministerrådet den oro som Nordiska...

  Läs mer
 • Besparingar ger möjlighet till bättre fokus inom det nordiska samarbetet

  ...säger Bertel Haarder, som företräder Mittengruppen i Nordiska rådets budgetgrupp. Budgetgruppens uppgift är att förhandla med Nordiska ministerrådet om innehållet i den nordiska budgeten. Den kan inte upphäva nedskärningar. Den...

  Läs mer
 • Vill ha en strategi för Nordiska rådet

  Mittengruppen föreslår att en diskussion om Nordiska rådets roll och målsättningar sätts i gång under Nordiska rådets 70-årsjubileum, som firas i 2022. Nordiska rådets roll och funktion har ändrats sedan...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill förstärka Nordens samarbete i Bryssel

  ...kommer att vara med. Min fråga till de nordiska miljöministrarna är: Vilken strategi har de nordiska miljöministrarna när det gäller den här biten? Frågan kan återfinnas här: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-och-moeten/sessioner/67.-session-2015/protokol-nordisk-raads-67.-session-2015/9.-spoergetime-med-de-nordiske-miljoeministre/anders-eriksson-spoergsmaal   Finlands...

  Läs mer
 • Stärka det öppna demokratiska nordiska samfundet

  ...343 9618 asa.torstensson(a)riksdagen.se Terhi Tikkala, +358 50 434 5019 terhi.tikkala(a)eduskunta.fi Länk till Åsa Torstenssons fråga till den finska samarbetsministern http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/63-sessionen-2011/protokoll-nordiska-raadets-63-e-session-2011/8.-generaldebatt-och-debatt-om-budgeten-foer-2012/aasa-torstensson-c-indlaeg Länk till svaret från den finska samarbetsministern http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/63-sessionen-2011/protokoll-nordiska-raadets-63-e-session-2011/8.-generaldebatt-och-debatt-om-budgeten-foer-2012/alexander-stubb-svar-paa-replik    ...

  Läs mer
 • Ställningstagande från Mittengruppen angående reformarbetet i Nordiska Rådet

  ...presidiet har ansvar för budgetfrågor, men… att presidiet kommunicerar med utskottens ordförande kring årets tema och budget, under vårsessionen. Idag speglar inte budgeten tagna rekommendationer och därmed möjlighet till uppföljning...

  Läs mer
 • Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

  ...mobilbetalningar (P27) , flygbiobränsle, ungdomens klimatfond, gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter, Nordiska rådets EU-kontor och Nordiska ministerrådets budget för 2022. Mer information: Terhi Tikkala, generalsekreterare, Mittengruppen, tfn. +358 50 434 5019...

  Läs mer