Sökresultat för Nordisk budget

 • Verksamhetsplan

  ...Det minskar nordisk närvaro i Bryssel och Nordiska rådets möjligheter till inflytande. Det blir därför ännu viktigare att fortsätta kontakterna mellan Nordiska rådet och de nordiska mepparna. Nordiska rådets utskott...

  Läs mer
 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...de nordiska länderna i 2019. Totalsumman för den nordiska budgeten, ca. 130 meur, står emellertid oförändrad. Mittengruppen menar att den nya nordiska visionen som nu förstärks genom budgetomläggningen kräver gemensamma...

  Läs mer
 • Besparingar ger möjlighet till bättre fokus inom det nordiska samarbetet

  ...säger Bertel Haarder, som företräder Mittengruppen i Nordiska rådets budgetgrupp. Budgetgruppens uppgift är att förhandla med Nordiska ministerrådet om innehållet i den nordiska budgeten. Den kan inte upphäva nedskärningar. Den...

  Läs mer
 • Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

  ...Modig, Mittengruppens ordförande som också företräder Mittengruppen i Nordiska rådets budgetgrupp. Budgetförhandlingen med ministerrådet leds av Nordiska rådets president Bertel Haarder. Han har förmedlat till ministerrådet den oro som Nordiska...

  Läs mer
 • Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

  ...utskott för kunskap och kultur träffade de nordiska kulturministrarna. Snart väntas ministerrådet fastställa budgeten. Diskussionen om kulturen i Nordiska ministerrådets förslag till budget har pågått länge. Oron har varit stor....

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  ...är också de nordiska samarbetsorganisationerna av stor betydelse för det nordiska samarbetet. Därför lägger också Mittengruppen förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Detta drabbar inte minst nordiska ungdomsorganisationer....

  Läs mer
 • Vill ha en strategi för Nordiska rådet

  Mittengruppen föreslår att en diskussion om Nordiska rådets roll och målsättningar sätts i gång under Nordiska rådets 70-årsjubileum, som firas i 2022. Nordiska rådets roll och funktion har ändrats sedan...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  ...av de exakta konsekvenserna av dessa stora budgetförflyttningar för kulturverksamheterna. Nordiska rådets presidium höll sitt sommarmöte i Mariehamn, Åland, där även budgetfrågan diskuterades med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki. Mittengruppen...

  Läs mer
 • Stöd för förslag om finansiering av nordiska samarbetsorganisationer

  Nordiska rådet behandlade under onsdagen Mittengruppens förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Ett förslag som både avslogs och bifölls. Mittengruppen är bekymrad över de nordiska samarbetsorganisationernas grundfinansiering. Under...

  Läs mer