Publicerad på 02.11.2023

Artikelkategorier

Det kostar att få något gjort, statsminister Frederiksen

Nej. Ungefär så kan man sammanfatta den danska statsministerns svar på Mittengruppens fråga om varför det nordiska samarbetet inte får tillräckliga resurser för sitt arbete. Under Nordiska rådets session har hon många gånger fått svar på tal.

År efter år har en tuff diskussion förts mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet när det gäller budgeten för det nordiska samarbetet. Nya högre ambitioner som lanserats av ministerrådet har lett till omprioriteringar i budgeten. Stora nedskärningar har bland annat gjorts på kultur och utbildning, trots att detta enligt Mittengruppen hör till de viktigaste områdena för att uppnå ministerrådets vision som bland annat innefattar att Norden ska bli världens mest integrerade region. Under rådets session i Oslo blossade debatten upp igen. Och det var en statsminister som tände gnistan.

Under statsministrarnas frågestund i Stortingssalen i Oslo ställde Mittengruppens Kathrine Kleveland Danmarks statsminister Mette Frederiksen frågan hur hon förklarar att de ekonomiska bidragen till det nordiska samarbetet över tid försvagas. Svaret blev tydligt, statsministern sade sig kunna vara rak, anslagen kommer inte att öka. Orsaken:

– Det kostar inget att samtala med varandra.

Om det var budgetförstärkningar som man hoppats på får det svaret anses vara ett tydligt nej. Kathrine Kleveland menar dock att det behövs ekonomiska resurser om man ska ha högre ambitioner för det nordiska samarbetet.

– Först och främst. Jag och hela Mittengruppen står bakom ministerrådets vision om norden som världens mest hållbara och integrerade region. Vi vill verkligen nå dit. Men då måste vi erkänna att det faktiskt kostar att få något gjort. Det var frustrerande att höra statsministern svara som hon gjorde. Och jag hoppas att hon inser att verkligheten inte är så enkel som hon vill göra gällande.

Under onsdagens debatter lyfte Kleveland flera gånger frågan om finansieringen av olika verksamheter och insatser.

– Nordiska rådet behöver en starkare budget till forskning, ett offensivt kulturliv, arbete mot extremism, för att bygga ett hållbart Norden, och för att upprätthålla och öka rörligheten för studenter och arbetstagare inom Norden.

Foto: Stine Østby/norden.org