Publicerad på 27.10.2023

Artikelkategorier

Säger nej till fler nedskärningar på kultur och utbildning

Nu är det dags att sätta stopp för fler nedskärningar på kultur och utbildning. Det är Mittengruppens besked när vi närmar oss beslut om ekonomin för den kommande budgetperioden 2025–2030.

Under nästa vecka samlas Nordiska rådet till session i Oslo. Samtidigt pågår diskussionerna kring den nordiska budgeten för 2025–2030. Perioden innefattar de sista fem åren innan visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region ska uppnås.

Under en rad år har mycket av budgetdiskussionerna handlat om stora omprioriteringar. Där pengar flyttats från kultur- och utbildningssektorn för att finansiera andra satsningar. Detta har lett till betydande nedskärningar på kultur och utbildning. Något som inneburit tuffa tider för många verksamheter inom det området.

När nu beslut om den kommande budgetperioden närmar sig har Mittengruppen skickat in sina synpunkter på Nordiska ministerrådets förslag. Där slår gruppen fast att man vill se ett stopp på nedskärningar på kultur och utbildning.

– Mittengruppen kan inte acceptera ytterligare neddragningar på den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten. Vi måste komma ihåg att dessa verksamheter är av central betydelse för att vi ska nå visionens mål om ett integrerat Norden. Det är genom att vi möts över landsgränserna, genom kultur och utbildning, som vi knyter än starkare band mellan våra länder. Det säger Hanna Katrín Friðriksson, Mittengruppens ordförande.

Mittengruppen poängterar också att ökade ambitioner för det nordiska samarbetet behöver avspeglas i budgeten. Exempelvis lyfter man än en gång behovet av att det inrättas ett ministerråd för transporter, samt att det behövs mer långsiktighet i budgetarbetet. Så att inte verksamheter årligen måste räddas genom långdragna förhandlingar mellan rådet och ministerrådet.

Bilden: Hanna Katrín Friðriksson