Julkaistu 27.10.2023

Artikkelien kategoriat

EI uusille kulttuuri- ja koulutusalan leikkauksille

Nyt on aika sanoa seis kulttuuriin ja koulutukseen kohdistuville lisäleikkauksille. Tämä on Keskiryhmän viesti uutta budjettikautta 2025–2030 lähestyttäessä.

Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu ensi viikolla istuntoon Osloon. Samaan aikaan käydään keskusteluja Pohjoismaiden talousarviosta vuosille 2025–2030, joka kattaa viimeiset viisi vuotta ennen kuin visio Pohjoismaista maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena tulisi toteutua.

Talousarviokeskusteluissa on jo useiden vuosien ajan ollut kyse suurelta osin uudelleen priorisoinneista niin että kulttuuri- ja koulutusalalta on siirretty rahaa muiden aloitteiden rahoittamiseen. Tämä on johtanut merkittäviin leikkauksiin kulttuurin ja koulutuksen alalla, mikä on merkinnyt vaikeita aikoja monille alan organisaatioille.

Keskiryhmä on esittänyt kirjallisesti näkemyksensä Pohjoismaiden ministerineuvoston ehdotuksesta. Ryhmä toteaa haluavansa, että kulttuuriin ja koulutukseen kohdistuvat leikkaukset lopetetaan.

– Keskiryhmä ei voi hyväksyä uusia leikkauksia pohjoismaiseen kulttuuri- ja koulutusbudjettiin. Meidän on muistettava, että nämä toiminnot ovat keskeisiä, jotta vision tavoite integroituneesta Pohjolasta voidaan saavuttaa. Rajat ylittävän kulttuuri- ja koulutusyhteistyön avulla voimme luoda vahvempia siteitä maidemme välille, sanoo Hanna Katrín Friðriksson, Keskiryhmän puheenjohtaja.

Keskiryhmä korostaa myös, että pohjoismaisen yhteistyön kunnianhimoisemmat tavoitteet on otettava huomioon talousarviossa. Keskiryhmä nostaa jälleen kerran esimerkiksi tarpeen perustaa liikenneministerineuvosto. Lisäksi ryhmä toivoo pitkäjänteisempää lähestymistapaa budjetointiin, jotta kulttuuri- ja koulutusalan toimijoita ei tarvitsisi pelastaa vuosi vuodelta uudestaan neuvoston ja ministerineuvoston välillä käytävissä neuvotteluissa.