Publicerad på 02.11.2022

Artikelkategorier

Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

Hoppet om mer generösa anslag till utbildnings och kulturverksamheterna lever. Men än är inget klart. Nordiska rådet diskuterade i dag budgeten för 2023. Dessutom hölls ett möte där Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur träffade de nordiska kulturministrarna. Snart väntas ministerrådet fastställa budgeten.

Diskussionen om kulturen i Nordiska ministerrådets förslag till budget har pågått länge. Oron har varit stor. Mittengruppen och hela utskottet för kunskap och kultur har upprepade gånger framfört kritik mot föreslagna nedskärningar. Senast i dag när utskottet träffade de nordiska kulturministrarna.

– Tonen var väldigt konstruktiv under mötet, och det sätter jag stort värde på. Det är tydligt att kulturministrarna förstår vår oro för budgetförslagen. Och det är lika tydligt att de också vill värna kulturen i Norden, säger Kathrine Kleveland som är gruppledare för Mittengruppen i utskottet för kunskap och kultur.

Kulturministrarna kommer nu att ta med sig utskottets synpunkter och inom kort kommer ministerrådet fatta beslut. Nordiska rådet fattade däremot beslut i dag, om sitt betänkande över budgetförslaget. I betänkandet framförs en lång rad synpunkter. Mittengruppen var aktiv i debatten:

– Mittengruppen har framfört att vi inte anser att nedskärningar bör göras innan vi får en ordentlig konsekvensanalys av vad nedskärningarna praktiskt skulle betyda för de drabbade verksamheterna, sade Jouni Ovaska.

Jouni Ovaska har lett arbetet i Mittengruppens budgetgrupp som fört dialog om budgeten i sin helhet. Nordiska rådet firar i år sitt 70-årsjubileum, och Kathrine Kleveland framhöll kulturens betydelse för det nordiska samarbetet:

– Kulturen var det som knöt Nordens länder samman från starten. Mittengruppen har flera gånger sagt att kulturverksamheterna måste räddas. Ta till exempel Orkester Norden, som på en och samma gång kombinerar ungdomsverksamhet, kultur, utveckling och rörlig arbetsmarknad. Och därför har vi framfört till kulturministrarna att vi är särskilt bekymrade över Orkester Norden.

Under debatten närvarade de nordiska samarbetsministrarna, som är de som för ministerrådets räkning ska ta det slutgiltiga budgetbeslutet. Också de välkomnade dialogen med Nordiska rådet. Även kultursektorn har framfört sina synpunkter de senaste dagarna.

Bilden: Mittengruppens medlemmar i utskottet för kunskap och kultur som i dag träffade de nordiska kulturministrarna. Från vänster: Mikko Kinnunen, Outi Alanko-Kahiluoto, Kathrine Kleveland och Catarina Deremar.