Publicerad på 07.09.2022

Artikelkategorier

Arbetet för att rädda kulturbudgeten går vidare

I utskottet för kunskap och kultur består enigheten om kulturbudgeten. Utskottet vill motverka stora besparingar på kultursektorn. Det stod klart vid dagens möte i Reykjavik.

Den nordiska kulturbudgeten har orsakat mycket debatt de senaste åren. Inte minst med anledning av de nedskärningar som hade gjorts i ministerrådets ursprungliga budgetförslag. Detta är något vi återkommande rapporterat om här på hemsidan. Redan förra året tvingades Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet till en kompromiss för att rädda finansieringen av nordiska kulturverksamheter.

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur gjorde under årets sommarmöte i Reykjavik ett gemensamt uttalande där man framförde att ministerrådet bör ompröva förslagen om besparingar. Utskottet möttes i dag återigen på Island, och enigheten från i somras består. Utskottet enades om att konkretisera de synpunkter man framförde i somras och under kommande vecka sända ett betänkande till ministerrådet.

– Vi är mycket oroade över att stora besparingar återigen har föreslagits för viktiga kulturverksamheter. Och därför är det viktigt att vi från utskottet tydligt kan markera kulturens betydelse för det nordiska samarbetet. Det säger Outi Alanko-Kahiluoto från Mittengruppen, som är ledamot i utskottet för kunskap och kultur.

På kort sikt finns förhoppningar om att finna lösningar för några av de verksamheter som riskerat att mista sin finansiering i den nordiska budgeten. Men från Mittengruppen är budskapet att det inte är hållbart att fortsätta finansiera kulturen genom ettåriga kompromisser. Inför framtida budgetarbete behövs en tidigare dialog mellan regeringarna, Nordiska rådet och ministerrådet. Mittengruppens Mikko Kinnunen hör till de ledamöter som ställt frågor till ministerrådet om kulturbudgeten, och han är inte helt nöjd med de svar han fått.

– Jag har hört det sägas att kulturen ska finnas med i alla delar av det nordiska samarbetet. Men i praktiken ser vi ju att det inte är så. Kulturen är viktig. Den är ju, som sagts under dagens möte, limmet som håller våra länder samman.

Ytterligare samrådsmöten kommer att hållas under hösten. Förhoppningen är att avgörande besked om kulturbudgeten för 2023 kan lämnas i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors i början av november.