Publicerad på 29.06.2022

Artikelkategorier

Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

Mittengruppen är nöjd med kompromissens totalsumma men kritiserar kortvarigheten av kompensationen till kulturverksamheterna.

Den budgetkompromiss som nåddes mellan Nordiska rådet och ministerrådet inför 2023 omfattar 22,5 miljoner danska kronor eller ca. 3 miljoner euro. Bland föremål som öronmärks finns en nordisk fond för ungas arbete för klimat och biodiversitet, nordiskt samarbete om krisberedskap och uppföljning av den sk. Enestam-rapporten, gränshinder- och transportsamarbete. Alla är sådana frågor som också Mittengruppen har bedrivit under de tidigare budgetprocesserna.

Av den totala summan går nästan 10 miljoner danska kronor eller drygt 1,3 miljoner euro till i nuläget obestämda föremål inom kultur- och utbildningssektorerna. Fördelningen av denna summa bestäms i samarbete mellan Nordiska rådet och ministerrådet senare i år.

– Vi är naturligtvis nöjda med den historiskt stora summan som har förhandlats fram. Samtidigt erkänner vi att de kulturverksamheterna som har drabbats av besparingarna på grund av ministerrådets fyraåriga visionsplan nu får enbart en ettårig kompensation. Deras finansiering på längre sikt har inte lösts, säger Jouni Ovaska som företräder Mittengruppen i Nordiska rådets budgetgrupp.

– Vi har tyvärr inte heller erhållit från ministerrådet en beskrivning av de exakta konsekvenserna av dessa stora budgetförflyttningar för kulturverksamheterna.

Nordiska rådets presidium höll sitt sommarmöte i Mariehamn, Åland, där även budgetfrågan diskuterades med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki. Mittengruppen framförde sin kritik till Lehtomäki och fick svar på flera frågor som handlade om den förnyade budgetprocessen och samarbetet mellan rådet och ministerrådet.

Relaterade nyheter

Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

Kompromissen mellan Nordiska rådet och ministerrådet kring den nordiska budgeten för 2022 omfattar 15,1...

Publicerad på: 01.11.2021 Läs mer

Kräver svar om nedskärningar i kulturbudgeten

Kultur- och utbildningssektorerna tvingas till stora nedskärningar i Nordiska ministerrådets budget. I en skriftlig...

Publicerad på: 26.04.2022 Läs mer

Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

I budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet har Mittengruppen efterfrågat både en konsekvensanalys av vad de...

Publicerad på: 05.09.2021 Läs mer