Publicerad på 26.04.2022

Artikelkategorier

Kräver svar om nedskärningar i kulturbudgeten

Kultur- och utbildningssektorerna tvingas till stora nedskärningar i Nordiska ministerrådets budget. I en skriftlig fråga till ministerrådet kräver Mittengruppen svar på vilka konsekvenser det kommer att få för verksamheterna.

För att förverkliga visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region gör ministerrådet omprioriteringar i budgeten. Följderna är inte klarlagda, och det oroar Mittengruppens Kathrine Kleveland och Mikko Kinnunen. I en skriftlig fråga till de nordiska ministrarna begär de en konsekvensbeskrivning. ”Det är svårt att godkänna nedskärningar vars konsekvenser man inte vet”, skriver de.

Bakgrunden till frågan är bland annat att andra bidrag till kultur och utbildning i Norden kan vara betingade av att verksamheterna också får budgetstöd från ministerrådet. I så fall kan besparingarna leda till en total utfasning av verksamheten.

Relaterade nyheter

Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

Kompromissen mellan Nordiska rådet och ministerrådet kring den nordiska budgeten för 2022 omfattar 15,1...

Publicerad på: 01.11.2021 Läs mer

Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

I budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet har Mittengruppen efterfrågat både en konsekvensanalys av vad de...

Publicerad på: 05.09.2021 Läs mer