Julkaistu 08.09.2022

Artikkelien kategoriat

Työ kulttuuribudjetin pelastamiseksi jatkuu

Osaaminen ja kultturi -valiokunnassa vallitsee yksimielisyys kulttuuribudjetista. Valiokunta vastustaa sektorille tehtäviä leikkauksia. Se kävi selväksi valiokuntakokouksessa Reykjavikissa.

Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön budjetti on aiheuttanut paljon keskustelua kuluneiden kahden vuoden aikana. Huolta aiheuttavat leikkaukset, jotka sisältyvät ministerineuvoston alkuperäiseen budjettiesitykseen ja raamiin. Tähän aiheeseen liittyviä artikkeleita löytyy monia myös näiltä kotisivuilta. Jo viime vuoden neuvotteluissa ministerineuvosto pakotettiin kompromissiin kulttuuritoimintojen säästämiseksi.

Osaaminen ja kulttuuri -valiokunta teki kesäkokouksessaan yhteisen kannanoton, jossa toivottiin ministerineuvoston harkitsevan leikkauksia uudelleen. Valiokunta kokoontui uudelleen syyskuun alussa Reykjavikissa ja totesi saman kuin kesäkokouksessaan. Lisäksi se päätyi konkretisoimaan kesällä esittämiään näkemyksiä ministerineuvostolle lähettämässään mietinnössä.

– Olemme todella huolissamme suurista leikkauksista, joita jälleen ehdotetaan tärkeille kulttuuritoiminnoille. Valiokunnan on sen vuoksi tärkeä tuoda esiin kulttuurin keskeistä asemaa pohjoismaisessa yhteistyössä, sanoo Outi Alanko-Kahiluoto, valiokunnan suomalaisjäsen keskiryhmästä.

Lyhyellä aikavälillä todennäköisesti pystytään turvaamaan sellaisten toimintojen tulevaisuus, jotka ovat leikkausten vuoksi menettämässä kokonaan pohjoismaista rahoitustaan. Keskiryhmän mielestä ei kuitenkaan ole kestävää jatkaa rahoitusta vuosittain tehtävillä kompromisseilla. Budjettityöskentelyssä tarvitaan jatkossa entistä aikaisempaa vuoropuhelua hallitusten, ministerineuvoston ja neuvoston välillä. Keskiryhmän Mikko Kinnunen on aiemmin esittänyt ministerineuvostolle kysymyksiä kulttuuribudjettiin liittyen, eikä hän ole täysin tyytyväinen saamiinsa vastauksiin.

– Olen kuullut sanottavan, että kulttuurin pitäisi näkyä pohjoismaisen yhteistyön kaikilla osa-alueilla. Mutta käytännössä asia ei kuitenkaan ole niin. Kulttuuri on tärkeä osa pohjoismaisuutta ja se on – kuten tässä on moneen kertaan toistettu – liima, joka pitää maitamme yhdessä.

Vuoropuhelu budjetista Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston välillä tulee jatkumaan syksyn aikana. Tavoitteena on, että lopullinen tieto kulttuuribudjetista vuodelle 2023 saadaan ennen Helsingissä marraskuun alussa järjestettävää Pohjoismaiden neuvoston istuntoa.