Julkaistu 07.09.2021

Keskiryhmä suhtautuu kriittisesti pohjoismaiseen budjettiehdotukseen

Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa meneillään olevissa budjettineuvotteluissa keskiryhmä on pyytänyt saada nähtäväkseen vaikutusten arviointia siitä, millä tavoin suhteellisen suuret leikkaukset vaikuttavat jo olemassa oleviin pohjoismaisiin toimintoihin. Samalla ryhmä on pyytänyt myös lisätietoa niistä uusista, vihreistä hankkeista, joita leikkauksilla rahoitetaan.

Keskiryhmä on neuvottelujen tässä vaiheessa sanonut yhdessä muiden ryhmien kanssa, ettei se voi hyväksyä vuoden 2022 budjettiesitystä nykyisessä muodossaan.

– Emme vastusta ministerineuvoston uutta visiota tai vihreitä panostuksia. Mutta emme voi hyväksyä niitä priorisoituja leikkauksia, joista kulttuuriministerit ovat päättäneet. Emme ole saaneet riittävästi tietoa, jotta voisimme kuitata leikkaukset tilanteessa, jossa tiedämme, että monet toiminnot ovat riippuvaisia ministerineuvoston rahoituksesta, sanoo Linda Modig, keskiryhmän puheenjohtaja joka myös edustaa ryhmää Pohjoismaiden neuvoston budjettityöryhmässä.

Ministerineuvoston kanssa käytäviä neuvotteluja vetää Pohjoismaiden neuvoston presidentti Bertel Haarder. Hän on viestittänyt ministerineuvostolle Pohjoismaiden neuvoston huolen yksittäisten leikkausten vaikutuksista mutta myös siitä tavasta, jolla Vår Vision 2030, yhteistyön uusi visio, on toteutettu. Se on toistaiseksi tehty leikkaamalla niiltä sektoreilta, jotka rakentavat pohjoismaista yhteisöä – kulttuuria ja naapurikielten opetusta.

– Tiedämme, mitä meillä on mutta emme tiedä, mitä saamme. Saadakseen Pohjoismaiden neuvoston hyväksynnän ministerineuvoston tulee esittää paljon nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa. Vaaleissa valittujen tulee olla vakuuttuneita siitä, että koko budjettiuudistus on toteuttamisen arvoinen – että sen avulla saavutettava pohjoismainen hyöty on suurempi kuin aiheutetut tuhot ja tappiot. Me emme ole siitä vielä täysin vakuuttuneita, sanoo Bertel Haarder, joka myös on keskiryhmän varapuheenjohtaja.

Keskiryhmän kokous pidetään digitaalisesti 6. syyskuuta Pohjoismaiden neuvoston kokousten yhteydessä ja kokouksen johtaa ryhmän puheenjohtaja Linda Modig. Kokouksessa käsitellään, paitsi ministerineuvoston kanssa käytäviä budjettineuvotteluita, myös esimerkiksi valiokuntapaikkojen jakoa vuodelle 2022 sekä Pohjoismaiden neuvoston EU-toimistoa, jonka tulevaisuus on vaakalaudalla.