Publicerad på 29.06.2022

Enigt utskott i uttalande: Ompröva besparingar på kultur och utbildning

Ett enigt utskott för kunskap och kultur i Nordiska rådet har gjort ett uttalande där man uttrycker oro för finansieringen av nordiska kulturverksamheter. Detta skedde i samband med utskottets sommarmöte på Island.

Frågan om besparingar på kulturen i Nordiska ministerrådets budget har varit aktuell en längre tid. Mittengruppen har tidigare ställt en skriftlig fråga till ministerrådet, och det finns en oro för vad som ska hända med finansieringen av viktiga kulturverksamheter i framtiden.

En kompromiss mellan ministerrådet och Nordiska rådet har uppnåtts. Men fortfarande finns flera frågetecken kring den framtida finansieringen av kulturen. Med anledning av detta har utskottet för kunskap och kultur gjort ett gemensamt uttalande. I uttalandet uppmanar man ministerrådet att ompröva besparingarna på kultur och utbildning. Mittengruppens delegation till utskottets sommarmöte på Island var med och förhandlade fram uttalandet.

Skälen till besparingarna är arbetet med ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

­– Kulturverksamheterna är avgörande för att uppnå visionen. Kulturen och utbytet mellan människor över landsgränserna är central för att stärka integrationen och knyta våra länder närmare varandra, säger Kathrine Kleveland, gruppledare för Mittengruppen i utskottet för kunskap och kultur.

Än är dock inte det slutgiltiga beslutet om detaljerna i budgeten fattat.

– Vi hoppas att en fortsatt dialog mellan Nordiska rådet och ministerrådet kan ge positiva besked. Och därför är det viktigt att vi har ett enigt utskott, där alla partigrupper står bakom uttalandet. Det menar Mikko Kinnunen som tillsammans med Kleveland undertecknade den skriftliga fråga som Mittengruppen ställde till ministerrådet.