Publicerad på 01.06.2022

Artikelkategorier

Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko Kinnunen från Mittengruppen beskriver Nordiska ministerrådet den process som har lett till den nuvarande fyraåriga budgetramen 2021-24, samt den omprioritering som ramen innebär. Under fyraårsperioden kommer kultursektorn förlora drygt en femtedel av dess finansiering, och utbildningssektorn ca. 15 %.

Pengarna som fås genom omprioritering, 40 MDKK årligen, används till projekt och föremål som stöttar Ministerrådets Vision 2030 om Norden som världens mest integrerade och hållbara region.

För vissa nordiska kulturverksamheter – varav några kommer att förlora allt stöd från Ministerrådet – kommer omprioriteringen att leda till eventuell nedläggning. Sådana verksamheter är t.ex. Orkester Norden och Circolo Scandinavo.

– Jag är glad för att vi får ta del av en halvvägsevaluering, som gör att vi får några svar innan budgeten för 2023 slutligen godkänns, säger Kathrine Kleveland, Mittengruppens talesperson i kultur- och utbildningsfrågorna.

– Samtidigt är jag bekymrad över att vi fortfarande inte fått svar på frågan om vilka kulturinstitutioner som statsrådet menar kommer att överleva denna fyraårsperiod, fortsätter hon.

Enligt Ministerrådets svar får Nordiska rådet ta del av ett utkast till en halvvägsevaluering av ”visionsplanen” i juni.

Mittengruppen har tidigare varit kritisk till nedskärningarna på grund av att deras konsekvenser inte har belysts tillräckligt öppet.

Relaterade nyheter

Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

I budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet har Mittengruppen efterfrågat både en konsekvensanalys av vad de...

Publicerad på: 05.09.2021 Läs mer

Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

Kompromissen mellan Nordiska rådet och ministerrådet kring den nordiska budgeten för 2022 omfattar 15,1...

Publicerad på: 01.11.2021 Läs mer