Sökresultat för Forskning

 • Föreslår nordiska universitetsexamen inom valda områden

  Mittengruppen menar att Nordiska ministerrådet bör ta fram, i samarbete med universiteten och de nationella och nordiska forskningsorganisationerna, en nordisk vision för samarbete inom forskning, vetenskap och högre utbildning. I...

  Läs mer
 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  Kompromissen mellan Nordiska rådet och ministerrådet kring den nordiska budgeten för 2022 omfattar 15,1 MDKK, eller ca 2 Meur, till omfördelning inom kultur, utbildnings- och forskningsområdet. Summan är historiskt stor....

  Läs mer
 • Gränslöst nordiskt sjukvårdsområde – Ett framtida spetsprojekt

  ...säger Mittengruppens ordförande Åsa Torstensson. I sitt förslag har Mittengruppen listat upp samarbetsområden, som är möjliga att verkställa. Ett exempel på sådana områden är den fria rörligheten för kliniska forskningsresultat....

  Läs mer
 • Dåligt EU-samarbete hotar fri rörlighet

  ...Nordiska rådet kommit fram till en gemensam ståndpunkt när det gäller reformer av EU:s jordbrukspolitik, fiskepolitik och konsumentpolitik. I innovations-och forskningspolitik hör de nordiska länderna till den absoluta europeiska toppen....

  Läs mer
 • Skriftlig fråga om etablerande av Student at Risk program

  ...forskare. Genom programmet ar-rangeras kortare forsknings- och gästföreläsarpositioner på högskolor utomlands, tills forskarna kan återvända till sina hemländer. Flera högskolor i de flesta nordiska länder är redan involverade i SAR-nätverket....

  Läs mer
 • Mittengruppen om Könbergrapporten: samarbete kring sällsynta diagnoser och ovanliga läkemedel viktigast

  ...forskning och utveckling, diagnos och behandling av de många sällsynta diagnoserna. Tillsammans har de nordiska länderna cirka 26 miljoner invånare, och ett nära samarbete kan förbättra vården för många drabbade....

  Läs mer
 • Nordiskt ledarskap i klimatarbetet behövs

  ...framtidsutvecklingen och globalt fastställda klimatmålsättningarna är hållbara. – Forskning och innovationer är viktiga för den gröna tillväxten. Tryggad finansiering och mod att investera behövs för att främja användningen av energisnåla...

  Läs mer
 • Mittengruppen: Garantera rörelsefrihet för alla – även för de äldre

  ...av varandra, och öppna jämförelser på nordisk basis är ett bra sätt att stimulera kvalitetsutveckling för en god och värdig äldreomsorg och äldrepolitik. Dessutom tror vi att Nordisk forskning och...

  Läs mer
 • Kontakt

  ...rådets kontrollkommitté +47 957 65 609 baard@venstre.no Annemette Svane, Danmark Politisk sekreterare Kultur-, utbildnings- och forskningspolitik +45 3337 4548 annemette.svane@ft.dk Hildur Helga Gisladottir, Island Politisk rådgivare Välfärdspolitik, jämställdhet, integration, mänskliga...

  Läs mer