Publicerad på 24.09.2013

Artikelkategorier

Gränslöst nordiskt sjukvårdsområde – Ett framtida spetsprojekt

Enligt förslaget är det möjligt att nå stora besparingar inom sjukvården om de nordiska länderna förbättrar sitt samarbete. I tillägg kan Norden, med sina 25 miljoner invånare, erbjuda bättre kvalité inom sjukvården till skillnad från att länderna sköter det på egen hand.

Nordiska ministerrådet har redan bemött utmaningen genom att utse Bo Könberg från Sverige som utredningsman. Han ska leverera slutrapporten till de nordiska social- och hälsovårdsministrarna i juni 2014. Tanken är att rapporten får liknande aktiv politisk uppföljning som Stoltenberg-rapporten har fått både bland ministrar och parlamentariker.

– Mittengruppen stödjer utredningsmannens arbete och vill att de nordiska länderna vidtar konkreta åtgärder för att skapa ett gränslöst nordiskt sjukvårdsområde. Vi är övertygade om att en ”Stoltenberg-rapport” inom sjukvård är möjlig, säger Mittengruppens ordförande Åsa Torstensson.

I sitt förslag har Mittengruppen listat upp samarbetsområden, som är möjliga att verkställa. Ett exempel på sådana områden är den fria rörligheten för kliniska forskningsresultat. Detta kan ge för de nordiska länderna bättre möjligheter att konkurrera med de asiatiska länderna i klinisk forskning. Ett annat viktigt tema är patienternas fria rörlighet. Om det är möjligt att få vård snabbare i ett annat nordiskt land måste patienten ha möjlighet att vårdas i ett annat land och pengarna ska följa patienten.

– Vi hoppas att det här blir ett topprojekt för de nordiska statsministrarna i framtiden, säger Bertel Haarder, tidigare social- och hälsovårdsminister för Danmark och Mittengruppens talesperson i ärendet.

 

Mer information:

Terhi Tikkala, generalsekreterare

Mittengruppen

Tel. +358 50 434 5019

terhi.tikkala(a)eduskunta.fi

 

Bertel Haarder

Tel. +45 61 62 51 69

bertel.haarder(a)ft.dk