Publicerad på 12.04.2018

Artikelkategorier

Föreslår nordiska universitetsexamen inom valda områden

Mittengruppen menar att Nordiska ministerrådet bör ta fram, i samarbete med universiteten och de nationella och nordiska forskningsorganisationerna, en nordisk vision för samarbete inom forskning, vetenskap och högre utbildning.

I detta sammanhang vill Mittengruppen skapa nordiska magister- och doktorandutbildningar. Lämpliga områden kan finnas t.ex. inom grön omställning, digitalisering eller fredsförmedling.

          Förslaget är i tråd med Nordiska ministerrådets forskningspolitiska redogörelse, där det också konstateras att det kan vara aktuellt att prioritera samarbetet och nätverk för unga forskare, säger förslagets talesperson Johanna Karimäki.

          Om den forskning som i dag bedrivs i de nordiska länderna samordnas, till exempel via gemensamma doktorandprogram, kan Nordens styrkor –integration, tillit och rörlighet för arbetskraft och studenter –bättre tas till vara. Att agera tillsammans gör det också lättare att arbeta tvärvetenskapligt samt att utnyttja bredden hos de nordiska institutionerna, fortsätter Karimäki.

Förslaget presenterades under Nordiska rådets session i Akureyri den 10 april. Nästa steget är att det går till behandling i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

Länk till hela förslagstexten

Ytterligare information:

Johanna Karimäki, +358 50 512 1948