Julkaistu 02.11.2022

Artikkelien kategoriat

Rakentavaa keskustelua pohjoismaisesta kulttuuribudjetista

Toivo elää kulttuurialan toimijoiden pelastamisesta. Mikään ei kuitenkaan ole varmaa vielä. Pohjoismaiden neuvosto kävi tänään keskustelun vuoden 2023 budjetista. Lisäksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunta tapasi Pohjoismaiden kulttuuriministerit. Lopullista päätöstä budjetista odotetaan lähiaikoina.

Keskustelua kulttuurin osuudesta ministerineuvoston budjetissa on käyty pitkään. Huoli on ollut suuri. Keskiryhmä sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ovat useita kertoja kritisoineet suunniteltuja leikkauksia. Viimeksi tänään kulttuurministerien tapaamisessa.

– Keskustelua käytiin rakentavassa hengessä, ja arvostan sitä suuresti. Ministerit ymmärtävät huolemme budjettiesityksestä ja haluavat yhtälailla vaalia kultturialan yhteistyötä, sanoo Kathrine Kleveland, joka johtaa keskiryhmän valiokuntaryhmää kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa.

Kulttuuriministerit tulevat nyt huomioimaan valiokunnan näkemykset ja ilmoittavat päätöksestään lähiaikoina. Pohjoismaiden neuvosto teki tänään oman päätöksensä budjettimietinnöstä. Siinä on monta eri kohtaa. Keskiryhmä oli aktiivinen käydyssä keskustelussa:

– Keskiryhmä on tuonut esiin, ettei näitä leikkauksia tulisi tehdä, jos emme saa käsiimme kunnollista vaikutusten arviointia siitä, mitä leikkaukset ihan konkreettisesti tarkoittavat, sanoi Jouni Ovaska.

Jouni Ovaska on edustanut keskiryhmää neuvoston budjettiryhmässä, joka on käynyt dialogia ministerineuvoston kanssa budjetin kokonaisuudesta. Pohjoismaiden neuvosto viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhliaan, ja Kathrine Kleveland toi esiin kulttuurin merkitystä pohjoismaiselle yhteistyölle:

– Kulttuuri on se, mikä yhdisti Pohjoismaat alun pitäen. Keskiryhmä on useaan otteeseen sanonut, että kulttuuritoiminnot täytyy pelastaa. Esimerkiksi Orkester Norden, jonka toiminnassa yhdistyvät nuorisolle suunnattu yhteistyö, kulttuuri, kehitys ja työmarkkinoiden liikkuvuus. Sen vuoksi olemme kulttuuriministereille sanoneet, että olemme erityisen huolissamme Orkester Nordenista.

Keskustelussa olivat läsnä pohjoismaiset yhteistyöministerit, jotka ministerineuvoston puolella tekevät lopullisen päätöksen budjetista. Myös yhteistyöministerit toivoivat jatkossa tiiviimpää dialogia Pohjoismaiden kanssa. Myös kulttuurisektori on tuonut esiin omia näkökulmiaan viime aikoina.

Kuvassa keskiryhmän jäsenet kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa, joka tänään tapasi kulttuuriministerit. Vasemmalta: Mikko Kinnunen, Outi Alanko-Kahiluoto, Kathrine Kleveland och Catarina Deremar.