Sökresultat för Nordisk budget

 • Kräver svar om nedskärningar i kulturbudgeten

  Kultur- och utbildningssektorerna tvingas till stora nedskärningar i Nordiska ministerrådets budget. I en skriftlig fråga till ministerrådet kräver Mittengruppen svar på vilka konsekvenser det kommer att få för verksamheterna. För...

  Läs mer
 • Invandrarnas arbetsmarknadsintegration temat för Mittengruppens sommarmöte

  ...Förutom detta kommer bl.a. den nordiska budgeten för 2019 diskuteras, samt nordiskt lagstiftnings- och EU-samarbete. Under sommarmötet besöker Mittengruppen också det färöiska lagtinget för att få aktuell information om Färöarnas...

  Läs mer
 • Nytt valbesöksstipendium till Mittengruppens medlemspartiers ungdomsorganisationer

  Med hjälp av stipendiet kan ungdomsorganisationers representanter besöka andra nordiska ungdomsorganisationer i samband med val i de nordiska länderna. Mittengruppen lägger stor vikt vid samarbete mellan unga nordbor. Besöken lägger...

  Läs mer
 • Mittengruppen stöder nytt arktiskt samarbetsprogram

  ...och ställer sig aktiva inför att fortsätta att bevaka denna fråga och dess återklang i nordiska länders politik och budgetering, avslutade Þórhallsson.   Simo Rundgren (Cent., Finland) betonade vikten av...

  Läs mer
 • Mittengruppens möte i januari

  ...samarbetsministern för nordiskt samarbete Anne Beathe Tvinnereim. Diskussionsteman med ministern inkluderar bl.a. den nordiska budgeten och uppföljningen av den sk. Enestam-rapporten om civil beredskap. I tillägg diskuterar gruppen nya förslag...

  Läs mer
 • Terhi Tikkala återkommer som generalsekreterare

  ...en vikarie i Jonathan Lindgren, från kristdemokraternas kansli i Sveriges riksdag. Terhis arbetsplats är fortsättningsvis Centerns kansli i Finlands riksdag. Jonathan återgår i mittengruppens sekretariat och Nordiska rådet som politiskt...

  Läs mer
 • Kontakt

  Terhi Tikkala, Finland Generalsekreterare Sekretariatets ledning, allmän politik, utrikes-, säkerhets- och EU-politik, presidiets budgetgrupp, valkommittén +358 50 434 5019 terhi.tikkala@eduskunta.fi Johan Fälldin, Sverige Politiskt sakkunnig Fri rörlighet i Norden, gränshinder...

  Läs mer