Publicerad på 27.10.2020

Artikelkategorier

Nordiska rådets ”covid-session” är ett undantag när det gäller öppenhet och tillgänglighet

Nordiska rådets session har i år ett helt annat format än vanligtvis, på grund av coronapandemin. Det arrangeras ingen plenumsession, och samtliga möten äger rum digitalt. Enligt Mittengruppen kan det här vara problematiskt med tanke på den demokratiska processen och medborgarnas möjlighet att ta del av diskussionerna bland annat om den nordiska budgeten för 2021.

– Vi i Mittengruppen är inte nöjda med hur nordiskt samarbete ser ut just nu för de nordiska medborgarna, säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen.

Sådana diskussioner som i normala tider skulle äga rum i sessionssalen och sändas ut till offentligheten pågår nu bakom stängda dörrar. Detta gäller såväl Nordiska rådets egna ärenden som till exempel de olika redogörelserna som de olika ministerråden framlägger för Nordiska rådet årligen.

– Jag vill understryka att det här är och förblir ett undantagsår på grund av covid. I varje fall kommer vi i Mittengruppen att se till att stängda möten inte blir det nya normala inom det nordiska samarbetet, säger Linda Modig, som också sitter i Nordiska rådets presidium, där det flesta av sessionsförhandlingarna i år äger rum.