Publicerad på 14.08.2017

Artikelkategorier

Invandring och gränshinder teman för Mittengruppens sommarmöte

Mittengruppen håller sitt sommarmöte den 17.-18. augusti i Saariselkä, Norra Lappland i Finland. Huvudteman för sommarmötet är invandring och integration, samt den nordiska gränslösheten, särskilt ur de digitala tjänsternas synvinkel.

I tillägg till dessa specifika teman finns den nordiska budgeten för 2018, Nordiska rådets internationella strategi och FN 2030 -strategin  samt flera andra aktuella teman på mötets dagordning.

Till den informella delen av programmet hör en utvandring på ca 10 kilometer från Saariselkä till Kiilopää.

Mötet leds av Mittengruppens ordförande och Nordiska rådets nuvarande president Britt Lundberg. I mötet deltar 17 parlamentsmedlemmar från samtliga nordiska länderna samt två representanter för Ungdomens nordiska råd och ett antal tjänstemän.

Mer information:

Terhi Tikkala, generalsekreterare, tfn. +358 50 434 5019