Sökresultat för Digitalisering

 • Det säger mycket att transportministrarna möts i Reykjavik när vi möts i Oslo

  ...Det är oerhört viktigt att de nordiska ländernas regeringar nu sätter press på Sverige för att åstadkomma ett råd för transport och digitalisering. Förutom att lyfta behovet av ett transportministerråd...

  Läs mer
 • ”Vi behöver öka dialogen i samhället”

  ...förändringar vi står inför med den pågående digitaliseringen. Det är en utveckling som ger oss enorma möjligheter. På samma gång som vi drar mer och mer nytta av ny teknik...

  Läs mer
 • Möjligheter till distansstudier i Norden skall förbättras

  I ett möte i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur presenterade Ungdomens nordiska råd (UNR) ett förslag om att förbättra distansstudier i Norden. UNR föreslår att Nordplus borde utveckla...

  Läs mer
 • Fullt stöd till nordiskt mobile pay

  Mittengruppen välkomnar nordiska bankers gemensamma initiativ om en nordisk betalningsunion. Initiativet går under benämningen P27 – ett namn som avser Nordens drygt 27 miljoner invånare. P27 skall möjliggöra mobilbetalningar tvärs...

  Läs mer
 • Föreslår nordiskt kunskapscenter för artificiell intelligens

  Det pågår en explosionsartad utveckling när det gäller artificiell intelligens. Detta innebär svåra avvägningar för såväl de som utvecklar tekniken som för politiska beslutsfattare. Mittengruppen föreslår ett nordiskt kunskapscenter för...

  Läs mer
 • Invandring och gränshinder teman för Mittengruppens sommarmöte

  Mittengruppen håller sitt sommarmöte den 17.-18. augusti i Saariselkä, Norra Lappland i Finland. Huvudteman för sommarmötet är invandring och integration, samt den nordiska gränslösheten, särskilt ur de digitala tjänsternas synvinkel....

  Läs mer
 • De nordiska regeringarna stöttar tanken om en gemensam nordisk e-id

  Förslaget om ett införande av nordisk -ID behandlades under tisdagen på Nordiska rådets temasession i Akureryri, Island. Detta efter att ministerrådet återkommit med beskedet att stödja införandet av ett ömsesidigt...

  Läs mer
 • Låt Norden vara snabbast på elektroniska tjänster för sina medborgare!

  Mittengruppen menar att nordisk intressebevakning gentemot Europeiska unionen skall skärpas. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) får inte skapa nya gränshinder i Norden. I frågan om eIDAS välkomnar Mittengruppen ett...

  Läs mer
 • Britt Lundberg: Förnybar energi och fredsförmedling kan göra Norden till en fyr

  Så här beskriver Nordiska rådets president och Mittengruppens ordförande, ålänningen Britt Lundberg de visioner, som Norden tillsammans kan ha. Lundberg hänvisar till Nordiska rådets session, som hålls i Helsingfors om...

  Läs mer