Publicerad på 19.08.2017

Artikelkategorier

Låt Norden vara snabbast på elektroniska tjänster för sina medborgare!

Mittengruppen menar att nordisk intressebevakning gentemot Europeiska unionen skall skärpas. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) får inte skapa nya gränshinder i Norden. 

I frågan om eIDAS välkomnar Mittengruppen ett samarbete mellan de nordiska myndigheterna. Europeiska kommissionen måste beakta Norden som en föregångare i integration i EU och EES-området.

Mittengruppen menar att godkännande av elektroniska identifikationer minskar på byråkratin och försnabbar en digital gränslöshet för alla medborgare. Mittengruppen bevakar processen gentemot EU-kommissionen och för dialog med de nordiska myndigheterna för att driva på ett för Norden smidigt resultat.

eIDAS (Electronic identification, authentication and trust services for electronic transactions in the European Single Market) handlar om att skapa en europeisk digital inre marknad genom att koordinera användningen av e-signaturerna och –legitimationerna. Detta kommer att genomföras så att e-legitimationstjänster som har meddelats till EU-kommissionen också får användas i andra medlemsländer.

Utmaningen med eIDAS med tanke på den nordiska regionen är att privata utfärdare av e-legitimationerna, exempelvis banker, är ovilliga att meddela EU-kommissionen om sina tjänster. Det här kan leda till att bankernas e-legitimationer inte kan användas i övriga nordiska länder. I ett sådant fall skulle nyttan av eIDAS för Norden vara minimal.

De nordiska myndigheterna, under Sveriges ledning, har gått samman för att kräva rätten av EU-kommissionen att kategoriskt kunna använda sig av elektroniska identifikationer som har godkänts i ett nordiskt land, oberoende om dessa har meddelats till EU-kommissionen eller inte.

Detta uttalande godkändes under Mittengruppens sommarmöte den 18.8. Kl. 12.

Mer information:

Nordiska rådets välfärdsutskott rekommenderar ömsesidigt godkännande av e-identifikationer och personnummer i Norden