Publicerad på 15.03.2023

”Vi behöver öka dialogen i samhället”

Politiska beslutsfattare måste ta ansvar för att inte öka polariseringen i det digitaliserade samhället. Det var en av Mittengruppens slutsatser under debatten om ministerrådets visionsarbete under Nordiska rådets temasession i Reykjavik.

Den längsta debatten under Nordiska Rådets temasession handlade om arbetet med ministerrådets vision 2030. Visionen gör gällande att Norden till år 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Just nu pågår arbetet med en handlingsplan för visionsarbetet åren 2025–2030.

Debatten fördes utifrån tre teman: ett grönt Norden, konkurrenskraftigt Norden och socialt hållbart Norden. Under diskussionen om ett socialt hållbart Norden var Catarina Deremar, Sverige, Mittengruppens talesperson.

– Vi behöver öka dialogen i samhället, lyssna på varandra, och försöka förstå varandra. Allt för ofta ser vi hur diskussionen på sociala medier blir hård och respektlös, säger Deremar som menar att den moderna tekniken måste användas för människor inte mot människor.

– Detta knyter också an till de stora förändringar vi står inför med den pågående digitaliseringen. Det är en utveckling som ger oss enorma möjligheter. På samma gång som vi drar mer och mer nytta av ny teknik måste vi också värna fysiska möten. Det är oerhört viktigt om vi ska ha ett socialt hållbart samhälle. Och som beslutsfattare har vi ett ansvar att bjuda in till dialog. Mittengruppen framhöll i debatten att det behöver byggas broar mellan människor och grupperingar i samhället. Risken är annars att de digitala algoritmerna kontrollerar hur vi lever, och ökar polariseringen i samhället.

Visionsdebatten inleddes med ett tal av Islands president Guðni Th. Jóhannesson.

Bilden: Catarina Deremar.