Julkaistu 15.03.2023

Meidän on lisättävä yhteiskunnallista vuoropuhelua

Poliittisten päättäjien on otettava vastuu siitä, ettei polarisaatio lisäänny digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Tämä oli yksi Keskiryhmän johtopäätöksistä ministerineuvoston visiotyöstä käydyssä keskustelussa Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Reykjavikissa.

Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnon pisin keskustelu koski ministerineuvoston visiota 2030, jonka mukaan Pohjoismaista tulee vuoteen 2030 mennessä maailman kestävin ja integroitunein alue. Parhaillaan työstetään visiota koskevaa toimintasuunnitelmaa vuosiksi 2025–2030.

Keskustelu perustui kolmeen teemaan: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Sosiaalisesti kestävää Pohjolaa koskevassa keskustelussa Keskiryhmän edustajana toimi Catarina Deremar Ruotsista.

– Meidän on lisättävä vuoropuhelua yhteiskunnassa, kuunneltava toisiamme ja yritettävä ymmärtää toisiamme. Sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut muuttuvat aivan liian usein kärkkäiksi ja epäkunnioittaviksi, sanoo Deremar, joka uskoo, että nykyaikaista teknologiaa on käytettävä ihmisten hyväksi, ei heitä vastaan.

– Tämä liittyy myös niihin suuriin muutoksiin, joita kohtaamme jatkuvan digitalisaation myötä. Kehitys antaa meille valtavia mahdollisuuksia. Samalla kun hyödymme yhä enemmän uudesta teknologiasta, meidän on myös turvattava fyysiset kohtaamiset ja kokoukset. Tämä on erittäin tärkeää, jos haluamme sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan. Ja päättäjinä meillä on vastuu kutsua vuoropuheluun.

Keskustelussa Keskiryhmä korosti tarvetta rakentaa siltoja ihmisten ja yhteiskuntaryhmien välille. Muuten vaarana on, että digitaaliset algoritmit hallitsevat elämäämme ja lisäävät yhteiskunnan polarisaatiota.

Visiokeskustelu alkoi presidentti Guðni Th. Jóhannessonin puheella. 

Kuva: Catarina Deremar.