Publicerad på 10.04.2018

Artikelkategorier

De nordiska regeringarna stöttar tanken om en gemensam nordisk e-id

Förslaget om ett införande av nordisk -ID behandlades under tisdagen på Nordiska rådets temasession i Akureryri, Island. Detta efter att ministerrådet återkommit med beskedet att stödja införandet av ett ömsesidigt erkännande av e-identifikation inom Norden som etableras för samtliga länder.

Ärendets talesperson Anna-Maja Henriksson (SFP) som representerar mittengruppen kommenterar:

– Jag är glad över att frågan har ett så stort stöd  hos samtliga länder och partier som är representerade. Det är ett styrkeprov för det nordiska samarbetet att kunna gå fram i en gemensam fråga som kan få stor och konkret betydelse i människors vardag. 

– Nu är det angeläget att den expertgrupp som  ministerrådet tillsatt kommer framåt och att vi kanse fram emot ett e-ID-system som avskaffar gränshinder och skapar förutsättningar för Norden att vara föregångare på detta område, avslutar Henriksson.  

För ytterligare information:
Anna-Maja Henriksson
Tel: +358 505122377