Publicerad på 28.01.2021

Artikelkategorier

Möjligheter till distansstudier i Norden skall förbättras

I ett möte i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur presenterade Ungdomens nordiska råd (UNR) ett förslag om att förbättra distansstudier i Norden. UNR föreslår att Nordplus borde utveckla en plattform till online-kurser inom högre utbildning, som kan erbjudas på hela Nordplus-området. Det här skulle göra det möjligt att studera online i ett annat nordiskt land än var man är bosatt.

UNR föreslår även att de nordiska länderna borde dela erfarenheter i distanspedagogik inom högre utbildning.

– Mittengruppen ser mycket positivt på detta förslag, särskilt eftersom många studerande just nu under pandemin har hamnat i en osäker situation. De digitala möjligheterna inom utbildning skall utvecklas proaktivt och med hänsyn till framtida behov, säger Mikko Kinnunen.

Med Mittengruppens aktiva stöd beslutade utskottet att gå vidare med förslaget och komma med ett utskottsförslag på ett senare möte.