Publicerad på 29.01.2021

Artikelkategorier

Fullt stöd till nordiskt mobile pay

Mittengruppen välkomnar nordiska bankers gemensamma initiativ om en nordisk betalningsunion. Initiativet går under benämningen P27 – ett namn som avser Nordens drygt 27 miljoner invånare.

P27 skall möjliggöra mobilbetalningar tvärs över de nordiska gränserna och mellan valutorna. Det nuvarande målet för lanseringen är under 2021.

På sitt möte den 25 januari godkände Mittengruppen ett initiativ där det föreslås att Nordiska rådet ber om en redogörelse från de nordiska regeringarna angående dialogen med P27-projektet.

Mittengruppen vill veta om de åtgärder som länderna har tagit för att underlätta lanseringen av denna och andra liknande tjänster som förenklar banktransaktionerna inom Norden.