Publicerad på 02.11.2023

Föreslår nordiskt kunskapscenter för artificiell intelligens

Det pågår en explosionsartad utveckling när det gäller artificiell intelligens. Detta innebär svåra avvägningar för såväl de som utvecklar tekniken som för politiska beslutsfattare. Mittengruppen föreslår ett nordiskt kunskapscenter för AI.

Medan Nordiska rådet sammanträdde i Oslo bjöd den brittiske premiärministern Rishi Sunak in till toppmöte i London för att diskutera artificiell intelligens. Frågan om utveckling av AI är en global fråga och hur den hanteras kan få stora konsekvenser för människor i hela världen. För att de nordiska länderna på bästa sätt ska kunna följa utvecklingen, möta utmaningarna och omfamna möjligheter har Mittengruppen under sessionen presenterat ett förslag om att inrätta ett nordiskt kunskapscenter för AI.

– Vi vill samla experter från akademi, industri, myndigheter och civilsamhälle för att diskutera och framföra sina synpunkter när det gäller olika aspekter på AI. Exempelvis när det gäller etik, reglering, utbildning, innovation och säkerhet. Det säger Mittengruppens ordförande Hanna Katrín Friðriksson.

Mittengruppen menar att ett AI-samarbete skulle vara en fortsättning på de nordiska ländernas tradition att vara i framkant när det gäller teknisk utveckling.

– Tillsammans kan vi som pionjärer i det digitala landskapet säkerställa en framtid där innovation går hand i hand med ansvarstagande.