Publicerad på 30.08.2011

Artikelkategorier

De nordiska länderna bör tillsammans bekämpa främlingsfientlighet

– Mittengruppen är glad för att statsministrarna har agerat tillsammans. Vi anser att detta till och med borde prägla den nordiska budgeten för de kommande åren. Vi föreslår att Norge som tar över Nordiska ministerrådets ordförandeskap vid årsskiftet, kommer med förslag till samnordiska åtgärder för att förebygga främlingsfientlighet, säger Åsa Torstensson, centerpartiets riksdagsledamot från Sverige och Mittengruppens representant i Nordiska rådets budgetgrupp.

– Hur kan det vara att främlingsfientlighet växer fram i de öppna jämställda nordiska demokratierna? Det behövs mer kunskap om fenomenet och dess koppling till de nordiska välfärdssamhällena, och det är just det vi efterlyser.

Ytterligare information:
Terhi Tikkala, generalsekreterare, Mittengruppen,
+358 50 434 5019

Åsa Torstensson, riksdagsledamot, Mittengruppens representant i Nordiska rådets budgetgrupp,
tel. + 46 70 343 9618