Sökresultat för Nordisk budget

 • Använd de besparade medlen på grund av coronasmittan till att stötta kultursektorn

  ...borde användas till fördel för kultursektorn som nu drabbas hårt av både pandemin och av den stora omläggningen av den nordiska budgeten. Resultatet av den budgetkompromiss som nåddes mellan Nordiska...

  Läs mer
 • Arbetsordning

  ...positioner gentemot Nordiska ministerrådet och den nordiska budgeten. § 4 På gruppmötet i september godkänns de medlemsförslag som önskas få första behandling under Nordiska rådets ordinarie session. § 5 Mötesmaterialet...

  Läs mer
 • Nordiska rådets ”covid-session” är ett undantag när det gäller öppenhet och tillgänglighet

  ...här vara problematiskt med tanke på den demokratiska processen och medborgarnas möjlighet att ta del av diskussionerna bland annat om den nordiska budgeten för 2021. – Vi i Mittengruppen är...

  Läs mer
 • De nordiska länderna bör tillsammans bekämpa främlingsfientlighet

  ...rådets budgetgrupp. – Hur kan det vara att främlingsfientlighet växer fram i de öppna jämställda nordiska demokratierna? Det behövs mer kunskap om fenomenet och dess koppling till de nordiska välfärdssamhällena,...

  Läs mer
 • Finlands Norden-minister om nordiskt EU-samarbete: ”Vi försöker koordinera bäst vi kan”

  ...session den 2 november. Mer information Anders Andersson, +46702498212 anders.andersson(a)riksdagen.se Terhi Tikkala, +358 50 434 5019 terhi.tikkala(a)eduskunta.fi Länk till Anders Anderssons inlägg http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/istunnot-kokoukset-ja-konferenssit/istunnot/63.-istunto-vuonna-2011/poeytaekirja-2013-pohjoismaiden-neuvoston-63.-istunto-vuonna-2011/8.-yleiskeskustelu-ja-keskustelu-vuoden-2012-budjetista/anders-andersson-kd-indlaeg Länk till Alexander Stubbs svar http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/63-sessionen-2011/protokoll-nordiska-raadets-63-e-session-2011/8.-generaldebatt-och-debatt-om-budgeten-foer-2012/alexander-stubb-indlaeg  ...

  Läs mer
 • Stadgar

  ...Nordiska rådets utskott och plenum. Verksamhetens överordnande syfte är att främja mittenpartiers syn på nordiska samarbetet inom de områden där Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är verksamma. De huvudsakliga verksamhetsformerna...

  Läs mer
 • Bekymrad över effekten av besparingarna och corona på kultursektorn

  ...om de nedskärningar som kommer att äga rum inom Nordiska ministerrådets budget i förhållande till kulturverksamheter under den kommande fyraårsperioden 2021-24, samt om pandemins effekt på kultursektorn. – Mittengruppen är...

  Läs mer
 • Invandring och gränshinder teman för Mittengruppens sommarmöte

  ...I tillägg till dessa specifika teman finns den nordiska budgeten för 2018, Nordiska rådets internationella strategi och FN 2030 -strategin samt flera andra aktuella teman på mötets dagordning. Till den...

  Läs mer
 • Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

  Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska kulturprogrammet och dess målsättningar och, å den andra, den nordiska kulturbudgetens kommande nedskärningar. Nedskärningarna gör att...

  Läs mer