Publicerad på 28.10.2021

Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

Mittengruppen deltar i Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1.-4. november 2021. Vi kommer att ha 21 parlamentsmedlemmar och ersättare på plats från alla de fem nordiska länderna, samt Färöarna och Åland. Från Grönland har vi för tillfället ingen företrädare.

Partigruppsmöten hålls under måndagen den 1. november i Folketingets lokaler. Mittengruppens möte pågår kl. 13-16.45.

Mittengruppens möte leds av gruppordföranden Linda Modig, från Centerpartiet, Sverige. Mötet gästas av Finlands nordiska samarbetsminister Thomas Blomqvist. Bertel Haarder, Mittengruppens vice ordförande och president för Nordiska rådet 2021, är också med på gruppmötet.

De övriga deltagarna är:

Jouni Ovaska, (Cent) Finland, Presidiet

Heidi Greni Sp), Norge, Presidiet, Valkommittén

Magnus Ek (C), Sverige, Utskottet för ett hållbart Norden

Ola Elvestuen (V), Norge, Utskottet för ett hållbart Norden

Annika Hirvonen (Mp) Sverige, Utskottet för ett hållbart Norden

Simon Holmström (HI), Åland, Utskottet för ett hållbart Norden, ersättare

Rasmus Ling (Mp), Sverige, Utskottet för ett hållbart Norden, ersättare

Heli Järvinen, (Gröna), Finland, Utskottet för välfärd

Erling Bonnesen (V), Danmark, Utskottet för välfärd

Guðmundur Ingi Kristinsson (FF), Island, Utskottet för välfärd, ersättare

Anders Eriksson (ÅF), Åland, Utskottet för tillväxt och utveckling

Arman Teimouri (L), Sverige, Utskottet för tillväxt och utveckling, Valkommittén

Jaspur Langgaard (SF) Färöarna, Utskottet för tillväxt och utveckling

Per Olav Tyldum (Sp), Norge, Utskottet för tillväxt och utveckling

Kjell-Arne Ottosson, (KD), Sverige, Utskottet för kunskap och kultur, Gränshindergruppen

Mikko Kinnunen, (Cent) Finland, Utskottet för kunskap och kultur

Edmund Joensen (SF), Färöarna, Utskottet för kunskap och kultur

Kathrine Kleveland (Sp), Norge, Utskottet för kunskap och kultur

Anders Adlercreutz (Sfp), Finland, Utskottet för kunskap och kultur, ersättare

Utskottsgruppernas förmöten hålls innan gruppmötet, kl. 10-12.

Agendan för Nordiska rådets session är bred. Mycket fokus i år läggs på säkerhet, beredskap och nordiskt samarbete under coronapandemin. Viktiga teman för Mittengruppen omfattar även geoblockering, nordiska mobilbetalningar (P27) , flygbiobränsle, ungdomens klimatfond, gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter, Nordiska rådets EU-kontor och Nordiska ministerrådets budget för 2022.

Mer information: Terhi Tikkala, generalsekreterare, Mittengruppen, tfn. +358 50 434 5019