Publicerad på 08.09.2021

Artikelkategorier
Taggar

Håll fast vid det nordiska Brysselkontoret!

” Mittengruppen är nöjd med presidiets beslut om att förlänga EU-kontorets mandat och kommer att satsa på att plenarförsamlingen följer presidiets rekommendation.”

Nordiska rådet har sedan 2017 haft en tjänsteman vars uppgift är att fungera som Nordiska rådets ”ögon och öron” i Bryssel. Beslutet om en treårig tjänst fattades på Nordiska rådets session i Köpenhamn i 2016, mot bakgrund av ett medlemsförslag tidigare gjort av Mittengruppen.

Mittengruppens ursprungliga förslag gick ut på ett gemensamt nordiskt kontor tillsammans med Nordiska ministerrådet, med ett permanent mandat. Slutresultatet blev Nordiska rådets eget kontor med en tidsbegränsning på tre år.

Diskussionen om förlängning av kontorets treåriga mandat påbörjades i 2019, och enighet kunde inte nås om kontorets permanenta tillvaro. I stället behandlades en kompromiss, som skulle garantera tre ytterligare år för kontoret. Denna kompromiss godkändes av presidiet den 7 september, men frågan avgörs slutligt under Nordiska rådets kommande session i Köpenhamn i början av november 2021.

– Mittengruppen är nöjd med presidiets beslut och kommer att satsa på att plenarförsamlingen följer presidiets rekommendation. Vi anser att nordiskt EU-samarbete och koordination är i dag ännu viktigare än i 2016. Vi efterlyser ett mer strategiskt grepp från våra regeringar och anser att de nordiska länderna borde till mycket större utsträckning se varandra som strategiska partners – och inte bara leta efter allierade i andra delar av Europa. För att ha en framförhållning och kunna ställa krav på våra regeringar behöver Nordiska rådet en tjänsteman vars huvuduppgift är att bistå med EU-beredningen, säger Linda Modig, Mittengruppens ordförande och talesperson i denna fråga.

Här kan du läsa en historik kring hur Mittengruppen har arbetat för att förstärka det nordiska EU-samarbetet.