Nyheter

  • Rensa alla

Nordiska rådets EU-kontor fortsätter

Nordiska rådets session i Köpenhamn fattade beslut om kontorets fortsättning på ytterligare en treårsperiod,...

Publicerad på: 09.11.2021 Läs mer

Nordiska rådet bör ta ansvar för att koordinera nordiska synpunkter inom EU

Mittengruppens konsekventa linje är att få ett koordinerat nordiskt agerande gentemot EU – inte...

Publicerad på: 08.11.2021 Läs mer

Håll fast vid det nordiska Brysselkontoret!

Mittengruppen är nöjd med presidiets beslut om att förlänga EU-kontorets mandat och kommer att satsa på att plenarförsamlingen följer presidiets rekommendation.

Publicerad på: 08.09.2021 Läs mer