Nyheter

  • Rensa alla

Dags att ge Norden en starkare röst i Europa

Mittengruppen vill att Norden ska samarbeta mer om EU-frågor. Både genom att påverka kommande...

Publicerad på: 08.02.2024 Läs mer

Efterfrågar ett proaktivt nordiskt EU-samarbete

Mittengruppen kräver konkret handling i frågan om nordiskt EU-samarbete. Genom ett aktivt EU-samarbete kan...

Publicerad på: 12.12.2023 Läs mer

Vill göra Norden till en ledande vindkraftsregion

Norden bör bli en ledande kraft för havsbaserad vindkraft. Det föreslår Mittengruppen i ett...

Publicerad på: 20.04.2023 Läs mer

Vänta inte på EU – återupprätta Norden som europeisk maktfaktor

Tillsammans har Norden den tionde eller elfte största ekonomin i världen. En bruttonationalprodukt i...

Publicerad på: 02.02.2023 Läs mer

Nordiska rådets EU-kontor fortsätter

Nordiska rådets session i Köpenhamn fattade beslut om kontorets fortsättning på ytterligare en treårsperiod,...

Publicerad på: 09.11.2021 Läs mer

Nordiska rådet bör ta ansvar för att koordinera nordiska synpunkter inom EU

Mittengruppens konsekventa linje är att få ett koordinerat nordiskt agerande gentemot EU – inte...

Publicerad på: 08.11.2021 Läs mer

Håll fast vid det nordiska Brysselkontoret!

Mittengruppen är nöjd med presidiets beslut om att förlänga EU-kontorets mandat och kommer att satsa på att plenarförsamlingen följer presidiets rekommendation.

Publicerad på: 08.09.2021 Läs mer