Publicerad på 20.04.2023

Taggar

Vill göra Norden till en ledande vindkraftsregion

Norden bör bli en ledande kraft för havsbaserad vindkraft. Det föreslår Mittengruppen i ett nyligen inlämnat medlemsförslag till Nordiska rådet.

Runtom i Norden finns ett stort intresse för att etablera anläggningar för havsbaserad vindkraft. Detta bör bejakas menar Mittengruppen som har lämnat in ett medlemsförslag till Nordiska rådet. Syftet är bland annat att Norden ytterligare ska kunna bidra till den gröna omställningen i vår del av Europa. Samtidigt finns utmaningar för nya satsningar, såväl tekniska som juridiska.

Mittengruppen lyfter fram flera förslagspunkter. Dels handlar det om att strömlinje forma de nordiska myndighetsprocesserna, dels om att stärka de nationella kraftnätsbolagens strategiska samverkan. Men man framhåller också stärkt samverkan mellan universitet och högskolor, samt att Nordiska ministerrådet bör samla best practice, och på så sätt bidra till att goda exempel på hur man kan gå tillväga sprids vidare.

Sägas kan att den havsbaserade vindkraften också kan lägga grunden för en ökad vätgasproduktion i Norden. På detta område har bland andra EU höga ambitioner, och behoven av vätgas är stora i flera europeiska länder.