Publicerad på 09.11.2021

Artikelkategorier
Taggar

Nordiska rådets EU-kontor fortsätter

Nordiska rådets session i Köpenhamn fattade beslut om kontorets fortsättning på ytterligare en treårsperiod, fram till slutet av 2023.

Mittengruppen ville få en beständig lösning för kontoret, men det lyckades inte.

– De nordiska länderna kan ha en betydligt större inflytande på EU:s beslutsfattande om vi börjar se varandra som strategiska partners. Å andra sidan måste Norden samarbeta för att undvika nya gränshinder som uppstår till följd av att vi tolkar och implementerar EU-lagstiftningen annorlunda och med varierande tidtabell, säger Mittengruppens ordförande Linda Modig efter omröstningen om EU-kontoret.

– Mittengruppen förstår att Nordiska rådets kontor i Bryssel har begränsade resurser och möjligheter, men kontoret har uppskattats högt av de nordiska medlemmarna av EU-parlamentet. Det finns inget annat politiskt organ än Nordiska rådet som representerar ett nordiskt intresse inom EU och som försöker samla ihop de nordiska länderna – både inom och utanför EU.

Sessionsprotokollet om EU-kontoret kan läsas här.

Mer information om Mittengruppens förslag om ett nordiskt EU-kontor kan läsas här.

Relaterade nyheter

Håll fast vid det nordiska Brysselkontoret!

” Mittengruppen är nöjd med presidiets beslut om att förlänga EU-kontorets mandat och kommer...

Publicerad på: 08.09.2021 Läs mer

Mittengruppen får igenom förslaget om ett nordiskt EU-kontor

Nordiska rådets plenarsession beslutade efter en omröstning den 2.11. att grunda ett kontor i...

Publicerad på: 03.11.2016 Läs mer