Publicerad på 03.11.2016

Artikelkategorier
Taggar

Mittengruppen får igenom förslaget om ett nordiskt EU-kontor

Nordiska rådets plenarsession beslutade efter en omröstning den 2.11. att grunda ett kontor i Europaparlamentet i Bryssel. Konkret skall det handla om att anställa en person, med nordisk profil, som kommer att samarbeta tätt tillsammans med de nordiska europaparlamentarikerna samt fungera som länk mellan dem och Nordiska rådets medlemmar.

–          Det här är ett logiskt nästa steg. Vi har jobbat långsiktigt inom Mittengruppen för att få fram en bättre nordisk samordning inom EU och det här är ett konkret förslag på hur vi skall göra det, säger Britt Lundberg, ordförande för Mittengruppen.

 

Tidslinje för Mittengruppens EU-arbete

2009

Mittengruppen utger en pamflett om Nordiska rådet och EU. Budskapet är att EU borde till allt högre grad finnas på den nordiska agendan – annars riskerar nordiskt samarbete att marginaliseras.

Mittengruppen framhåller på olika sätt, t ex i debattartiklar, regionalt nordiskt samarbete som ett tema inför årets Europaparlamentsval.

2010

Ett utkast till förslag om ett nordiskt Brysselkontor behandlas på Mittengruppens möte men förslaget får inte tillräckligt stöd från gruppen och förkastas.

2011

På Nordiska rådets session i Reykjavik ställer Mittengruppen en muntlig fråga till de nordiska samarbetsministrarna om ett mer koordinerat EU-samarbete. Svaret är att ministrarna inte ville ha ett mer systematiserat EU-samarbete.

2011

Mittengruppen gör ett initiativ om att Nordiska rådet skulle få en årlig EU-redogörelse från Nordiska ministerrådet. Detta gavs för första gång under sessionen i 2012 i Helsingfors.

2012

Mittengruppen tar upp nordiskt EU-samarbete i samband med de sk gränshinderdebatterna som ägde rum i samtliga nordiska parlament.

Nordiska rådet får den första EU-redogörelsen från Nordiska ministerrådet. Sedan dess har en sådan redogörelse givits årligen.

2014

Mittengruppen gör ett förslag om att ordförandelandet i Nordiska ministerrådet borde som en fast praksis göra en ”screening” av EU-rättsakter och deras implementering i de nordiska länderna. Förslaget blev till Nordiska rådets rekommendation i mars 2015, och ordförandeskapslandet för Nordiska ministerrådet i 2016, Finland, tar fasta på detta.

2015

Mittengruppen gör ett förslag om ett nordiskt EU-kontor i Bryssel.