Publicerad på 13.04.2021

Artikelkategorier
Taggar

Ungas klimat- och miljöinnovationer ska få nordisk finansiering

Utskottet för ett Hållbart Norden godkände idag utskottsförslaget om en ungas fond för klimat och biodiversitet som ska möjliggöra innovativa projekt mellan unga, offentliga instanser och privata företag. Förslaget initierades bl.a. av Mittengruppens Ketil Kjenseth och har nu resulterat i ett koncept presenterat av Emma Tcheng från Ungdomens Nordiska Råd på utskottsmötet.

– Norden är och ska förbli den mest ambitiösa regionen i världen gällande klimat och biodiversitet. Idag fattade vi beslut om en fond som uppmuntrar unga i Norden till att ta ledarskap och skapa innovationer, säger Ketil Kjenseth, ordförande för Utskottet för ett Hållbart Norden från Venstre i Norge och Mittengruppen i Nordiska rådet.

– Norden är en global föregångare i att inkludera unga i beslutsfattande och i globala förhandlingar om klimat och biodiversitet. Nu initierar man debatt om en helt ny form av finansiering för unga i form av en fond som växer på sikt och som samlar offentliga och privata medel för förändring och innovation. ”Personligen ser jag att detta var en politisk milstolpe i nordiskt samarbete.

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har de senaste åren engagerat unga på nordisk nivå inför förhandlingarna om ett nytt globalt biodiversitetsavtal bl.a. i form av gemensamma evenemang, nätverksskapande, kampanjer och toolkit för ungas biodiversitetsworkshops.