Publicerad på 10.02.2022

Artikelkategorier

Vill ha en strategi för Nordiska rådet

Mittengruppen föreslår att en diskussion om Nordiska rådets roll och målsättningar sätts i gång under Nordiska rådets 70-årsjubileum, som firas i 2022.

Nordiska rådets roll och funktion har ändrats sedan organisationens grundande i 1952. I och med att en del av de nordiska länderna gick med i EU blev den nordiska integrationen en del av en större enhet. Det har varit svårt att dra gränsen mellan EU:s och nordiska samarbetets mandat. Det har funnits ett växande behov av att omdefiniera Nordiska rådets arbetsfält, men ingen politisk enighet har nåtts om vad Nordiska rådet bör fokusera på i framtiden – och vilka som är dess styrkor och svagheter.

– Ministerrådets Vision 2030 föddes innan pandemin. Nu, efter pandemin finns ett stort behov av ett rejält omtag och nystart i det nordiska samarbetet. Mittengruppen känner också att politiska synsätt på vad som är det mest väsentliga i det nordiska samarbetet – vad vi borde fokusera på – går isär. Det kan därför vara svårt att hitta den röda tråden och kontinuiteten i både Nordiska rådets och ministerrådets arbete, säger ordförande för Mittengruppen, Linda Modig.

Mittengruppen föreslår att en diskussion om Nordiska rådets roll och målsättningar sätts i gång under Nordiska rådets 70-årsjubileum, som firas i 2022. Förslaget tar sin utgångspunkt på det faktum att Nordiska rådet inte har någon överordnad strategi men även den process som man hade i samband med Nordiska ministerrådets Vision 2030. Mittengruppen menar att det är viktigt för Nordiska rådet att nu ha en intern diskussion om sina prioriteter och verktygslåda, samt om Nordiska rådets roll bland organisationerna i det bredare internationella sammanhanget.

Relaterade nyheter

Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

I budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet har Mittengruppen efterfrågat både en konsekvensanalys av vad de...

Publicerad på: 05.09.2021 Läs mer

Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

Kompromissen mellan Nordiska rådet och ministerrådet kring den nordiska budgeten för 2022 omfattar 15,1...

Publicerad på: 01.11.2021 Läs mer

Bekymrad över effekten av besparingarna och corona på kultursektorn

Utskottet för kunskap och kultur hade i dag ett möte med den danska kulturministern,...

Publicerad på: 28.10.2020 Läs mer