Publicerad på 26.06.2024

Äntligen stopp för nedskärningar på kultur och utbildning

Efter stora nedskärningar får nu den nordiska kulturbudgeten större anslag. Och utbildningsbudgeten förblir oförändrad. Det är en seger, känner Mittengruppens deltagare vid kultur- och utbildningsutskottets sommarmöte i Norge.

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur håller just nu sitt sommarmöte i Vestfold, Norge. Under sitt sammanträde fick utskottet bland annat information om ministerrådets budgetförslag för 2025. För Mittengruppen var det glädjande besked. Utbildningsbudgeten förblir oförändrad, och kulturbudgeten utökas.

Den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten har under flera år vållat stor debatt. Stora nedskärningar har gjorts och från Mittengruppens sida har man varit kritisk. I oktober förra året krävde man ett stopp för nedskärningarna, och nu tycks det bli verklighet.

– Det är ett glädjande besked som vi välkomnar. Och vi har arbetat hårt från Mittengruppen för att värna kultur- och utbildningsbudgeten. Jag vill påstå att vi har bidragit till att de ekonomiska förutsättningarna nu ser bättre ut det kommande året, säger Kathrine Kleveland, Norge.

Förutom att kulturbudgeten utökas något så tar också ministerrådets samarbetsministrar över vissa kostnader på kulturområdet utan att minska budgetramen i motsvarande utsträckning. Det innebär en ytterligare förstärkning som kan användas till kultursatsningar. Ändå finns det mer att göra på kulturområdet.

– Flera år av nedskärningar har gjort att det finns en rad kulturverksamheter som kämpar med ekonomin. Vår förhoppning är att vi i Norden kan utveckla vårt stöd till kultur- och utbildningssektorerna än mer. Vi gläder oss åt att ha vänt utvecklingen, men kommer självklart att arbeta vidare för ett starkt nordiskt samarbete om dessa frågor, framhåller Kathrine Kleveland.

Under sommarmötet har utskottet också haft möten med flera organisationer och gjort en rad studiebesök på kultur- och utbildningsverksamheter i Vestfold-regionen.

Bilden: Mittengruppens deltagare i utskottet för kunskap och kulturs sommarmöte i Vestfold. Kathrine Kleveland, Norge; Alireza Hossaini, Sverige/Ungdomens nordiska råd; Catarina Deremar, Sverige.