Publicerad på 15.08.2013

Artikelkategorier

Besparingar ger möjlighet till bättre fokus inom det nordiska samarbetet

Budgeten för det nordiska samarbetet kommer att minska med totalt ca 12 miljoner euro under de kommande tre åren. Den nuvarande slutsumman är ca 126 miljoner.

– Regeringarna vill minska den nordiska budgeten på samma sätt som de gör besparingar i alla andra budgetar. Vi måste göra det bästa av denna situation och utnyttja möjligheten att fokusera arbetet på sådant som skapar nordiskt mervärde. Någonting gammalt måste ge utrymme för nya initiativ. När denna besparingsövning är över utgår jag från att vi kan fokusera på omprioriteringar i stället för besparingar, säger Bertel Haarder, som företräder Mittengruppen i Nordiska rådets budgetgrupp.

Budgetgruppens uppgift är att förhandla med Nordiska ministerrådet om innehållet i den nordiska budgeten. Den kan inte upphäva nedskärningar. Den nordiska budgeten godkänns slutligen av Nordiska rådet på sessionen i Oslo i slutet av oktober.

Mittengruppen vädjar till de nordiska regeringarna om att respektera medborgarnas höga uppskattning av det nordiska samarbetet och vara särskilt omtänksamma med den redan nu mycket begränsade nordiska budgeten. Ett syfte med samarbetet är att minska kostnader, inte öka dem ytterligare.

– Kostnaderna kan minska genom att vissa saker och ting görs nordiskt i stället för att varje land gör samma sak ensamt. Detta är en central målsättning till exempel med det planerade försvarssamarbetet. Vi stödjer regeringarnas besparingsförslag under förutsättnigen att nedskärningarna inte leder till ökade totala kostnader, säger Åsa Torstensson, ordförande för Mittengruppen i Nordiska rådet.

Mer information:

Bertel Haarder, tel. +4561625169

Åsa Torstensson, ordförande för Mittengruppen, +46 70 343 9618

Terhi Tikkala, tel. +358 50 434 5019, terhi.tikkala(at)eduskunta.fi