Publicerad på 29.10.2020

Artikelkategorier

Använd de besparade medlen på grund av coronasmittan till att stötta kultursektorn

Under Nordiska rådets sessionsvecka har det pågått debatt och dialog med Nordiska ministerrådet om de föreslagna besparingarna på den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten under 2021. Besparingarna är nödvändiga för att flytta pengar – en totalsumma på 40 MDKK om året under fyraårsperioden 2021-24 – till de de mest centrala sektorerna inom den nya visionen för nordiskt samarbete som ministrarna har godkänt i slutet av 2019. Dessa omfattar sådana sektorer såväl miljö- och klimat som energi och grön tillväxt. De sektorer som däremot drabbas av de största besparingarna är kultur, utbildning och forskning.

– Vi i Mittengruppen har gjort vårt bästa för att dämpa effekten av de föreslagna besparingarna och vi har fått samarbetsministrarna att delvis tillmöteskomma våra önskemål, säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen.

– Vi har också framhållit tanken om att de besparingar som Nordiska ministerrådet har gjort under coronapandemin på grund av till exempel uteblivna hotell- och resekostnader borde användas till fördel för kultursektorn som nu drabbas hårt av både pandemin och av den stora omläggningen av den nordiska budgeten.

Resultatet av den budgetkompromiss som nåddes mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet i förhållande till budgeten 2021 kommer att offentliggöras efter att samarbetsministrarna har hållit sitt möte den 23 november. Efter det, på sitt möte i december, kommer Nordiska rådets presidium att godkänna budgetförslaget med kompromissen som plenarförsamling.