Publicerad på 23.08.2023

Helsingforsavtalets framtid diskuterades i Oslo

Arbetet med att se över nordiska rådets ”grundlag”, Helsingforsavtalet, har inletts. Under tisdagen möttes representanter för Nordiska rådet i norska Stortinget för att diskutera vägen framåt. En arbetsgrupp har tillsatts som under drygt ett år ska arbeta med denna framtidsfråga för det nordiska samarbetet.

Mittengruppen har vid flera tillfällen framhållit behovet av en modernisering av Helsingforsavtalet. Nu har Nordiska rådet utsett en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan fram till rådets session på Island 2024. Under tisdagen höll gruppen sitt första möte på Stortinget i Oslo. Tre av Mittengruppens medlemmar deltog: Johan Dahl, Mikael Lindholm och Hanna Katrín Friðriksson, som också valdes till vice ordförande i arbetsgruppen.

Nästan 30 år har gått sedan avtalet senast reviderades. Under tiden har mycket hänt både i de nordiska länderna och i omvärlden, och det är en av orsakerna till att Mittengruppen efterfrågat en översyn. Nu är dessutom snart alla de nordiska länderna medlemmar i Nato vilket förenklar försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna. Också på det området har Mittengruppen länge efterfrågat möjlighet till ett tätare nordiskt samarbete.

– Det är ingen enkel uppgift att ändra på ett avtal som många anser har tjänat oss väl. Men vi i Mittengruppen tror inte att det nordiska samarbetet i nuläget lever upp till de förväntningar som Nordens medborgare har, och vi som folkvalda känner oss förpliktade att göra mer. Nu är det momentum för en grundlig diskussion om det nordiska samarbetets framtid och de olika aktörernas roll, menar Hanna Katrín Friðriksson.

Mittengruppen kommer att fortsätta att engagera sig i arbetet med Helsingforsavtalet och kommer bland annat diskutera frågan när Nordiska rådet samlas till höstmöten i Köpenhamn den 4-5 september.